Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: SAk. rok: 2020/2021

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti pozemních staveb. V počáteční fázi zahrnuje absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student zvolí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Pozemní stavby, a to na navrhování pozemních staveb, konstrukce a statiku staveb, technická zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru.
Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Pozemní stavby.
Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování pozemních staveb, konstrukcí a statiky staveb, technických zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BO004Kovové konstrukce 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH003Pozemní stavitelství 3 (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD004Statika 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT001Technická zařízení budov 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF004Zakládání staveb (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BL005Betonové konstrukce 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO006Dřevěné konstrukce (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH007Nauka o budovách 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH004Pozemní stavitelství 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT002Technická zařízení budov 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW001Technologie staveb 1cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL009Betonové konstrukce 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV010Financování stavební zakázkycs, en4PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
BH011Požární bezpečnost stavebcs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH009Projekt – Pozemní stavitelstvícs, en5PovinnýklC1 - 39ano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2PovinnýP - 26ano
BT003Technická zařízení budov 3cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW004Technologie staveb 2cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BW005Realizace stavebcs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BL006Zděné konstrukce (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW052Automatizace stavebně technologického projektovánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265399ano
BL053Betonové konstrukce 3cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265399ano
BT056Obnovitelné a alternativní zdroje energiecs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265399ano
BG051Urbanismus a územní řízenícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265399ano
BT057Zdravotně technické a plynovodní instalacecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265399ano
BH057Akustika a denní osvětlenícs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265400ano
BT054Energetické hodnocení budovcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265400ano
BP055Inženýrské sítě (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265400ano
BW054Management kvality stavebcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265400ano
BO056Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265400ano
BT053Elektrotechnická zařízení budovcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BT055Ochlazování budovcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BH055Poruchy a rekonstrukcecs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BW056Stavební strojecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BD052Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BF053Vybrané statě z geotechnikycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265401ano
BL051Bakalářský seminář (S-BZK)cs3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BO052Bakalářský seminář (S-KDK)cs3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BH053Bakalářský seminář (S-PST)cs, en3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BD055Bakalářský seminář (S-STM)cs3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BW053Bakalářský seminář (S-TST)cs3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BT052Bakalářský seminář (S-TZB)cs3Povinně volitelnýC1 - 265402ano
BL055Specializovaný projekt (S-BZK)cs6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
BO054Specializovaný projekt (S-KDK)cs6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
BH056Specializovaný projekt (S-PST)cs, en6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
BD054Specializovaný projekt (S-STM)cs6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
BW055Specializovaný projekt (S-TST)cs6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
BT058Specializovaný projekt (S-TZB)cs6Povinně volitelnýklC1 - 395403ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5399 nekontroluje se
5399 min. 1 BW052, BL053, BT056, BG051, BT057
5400 nekontroluje se
5400 min. 1 BH057, BT054, BP055, BW054, BO056
5401 nekontroluje se
5401 min. 1 BT053, BT055, BH055, BW056, BD052, BF053
5402 nekontroluje se
5402 min. 1 BL051, BO052, BH053, BD055, BW053, BT052
5403 nekontroluje se
5403 min. 1 BL055, BO054, BH056, BD054, BW055, BT058