Detail předmětu

Betonové konstrukce 1

FAST-BL005Ak. rok: 2020/2021

Železobetonové monolitické skeletové konstrukce - jedno a vícepodlažní rámové konstrukce a jejich prvky. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – základová patka, pás, rošty. Základní znalosti o působení sněhu a větru na nosné konstrukce.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky prosté a spojité.
Trhliny, pracovní a dilatační spáry v betonových konstrukcích. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.
• Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí.
• Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Prerekvizity

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, materiálové vlastnosti betonu a betonářské oceli, dimenzování betonových prvků

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin.
3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
4.-5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti - omezeni napětí, trhliny, přetvoření.
6.-7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí - patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.
8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.
9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu - konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.
10. Spojité obousměrně vyztužené desky - princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.
11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů.
12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.
13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty navrhovat železobetonové prutové konstrukce a jednodušší základové konstrukce.
Porozumět chování plošných betonových konstrukcí a získat schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor