Detail předmětu

Akustika a denní osvětlení

FAST-BH057Ak. rok: 2020/2021

V tomto kurzu jsou přednášeny základy stavební akustiky a úvod do problematiky denního osvětlení a proslunění budov. Získané znalosti poslouží v dalším studiu pro hodnocení vnitřního prostředí budov v rámci zpracovávání seminářů, projektů a diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Protokoly.

Prerekvizity

Základy pozemního stavitelství, základy fyziky, akustiky a optiky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Akustika
1. Zvukové vlny, zvukové pole. Fyziologická akustika, základní pojmy, hladina hlasitosti a hlasitost.
2. Měření zvuku, frekvenční pásmo, frekvenční pásmová analýza, posouzení hluku, hygienické normy.
3. Venkovní akustika, útlum hluku.
4. Vnitřní akustika, akustické pole, doba dozvuku.
5. Absorbující konstrukce, membrány a oscilující desky, Helmholtzovy rezonátory.
6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Vzduchová neprůzvučnost, metody hodnocení, Wattersova metoda.
8. Kročejová neprůzvučnost, metoda hodnocení kročejové neprůzvučnosti.
Denní osvětlení
9. Sluneční záření, oslunění, požadavky na proslunění budov.
10. Světlo a fotometrie. Přehled metod hodnocení denního osvětlení v budovách, Daniljukovy nomogramy.
11. Waldramúv diagram, BRS nomogramy, metody stanovení průměrného činitele denní osvětlenosti.
12. Počítačové programy pro hodnocení denního osvětlení v budovách.
13. Shrnutí, význam stavební akustiky a denního osvětlení i proslunění v procesu navrhování budov.

Cíl

Základy stavební akustiky, posouzení vlastností stavebních konstrukcí z hlediska požadavků na zvukovou a kročejovou neprůzvučnost, navrhování místností a jejich interiérových vybavení s ohledem na požadovanou dobu dozvuku, zhodnocení požadavků na vnitřní prostředí budov a řešení stavebních objektů ve vztahu k ochraně proti venkovnímu hluku.
Metody posuzování denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor