Detail předmětu

Zdravotně technické a plynovodní instalace

FAST-BT057Ak. rok: 2020/2021

Základy hydrauliky kanalizace.
Řešení zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod.
Návrh a řešení zpomalení odtoku srážkových vod, využití srážkové vody a podtlakového a nouzového odvodnění střech.
Hydraulika vnitřního vodovodu v souvislosti s podrobným výpočtem vnitřního vodovodu.
Bilance potřeby vody.
Navrhování přípravy teplé vody a požárních vodovodů v budovách.
Ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody.
Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod.
Distribuční plynovody a přípojky.
Domovní a průmyslové plynovody a plynové spotřebiče.
Plynová zařízení v kotelnách.
Tlakové stanice a rozvody LPG.
Regulátory tlaku a plynoměry.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět samostatně navrhovat zdravotně technické instalace, domovní plynovody, průmyslové plynovody a jejich přípojky.

Prerekvizity

Základní znalosti o stavebních konstrukcích. Základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu a domovním plynovodu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Hydraulika kanalizace, vnitřní kanalizace ve vysokých budovách (ukázka funkce odpadního potrubí na modelu v laboratoři Ústavu TZB).
2.Zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod
3.Zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody, podtlakové a nouzové odvodnění střech
4.Hydraulika vnitřního vodovodu, podrobný výpočet vnitřního vodovodu, bilance potřeby vody
5.Příprava teplé vody – metody navrhování, zásobování požární vodou, ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody
6.Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod
7.Distribuční plynovody a přípojky
8.Domovní plynovody a požadavky na umístění plynových spotřebičů
9.Průmyslové plynovody a plynová zařízení v kotelnách
10.Tlakové stanice a rozvod LPG
11.Regulace tlaku a měření plynu

Cíl

Student získá znalosti o řešení zdravotně technických instalací a odběrných plynových zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor