Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TST)

FAST-BW055Ak. rok: 2020/2021

Postupy pro vypracování stavebně technologické studie, dílčích částí stavebně technologického projektu organizace výstavby zadané stavby a technologického projektu stavebního procesu, s využitím výpočetní techniky.
Vypracování dokumentace studie pro realizaci hlavních technologických etap stavby, dokumentace pro řešení organizace výstavby technologické etapy stavebního objektu. Vypracování technologického projektu stavebního procesu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Specializovaný projekt I, tedy získá znalosti pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, tedy rozbor základních technologických etap výstavby, který vypracovává dodavatel stavby. Student rovněž získá znalosti k vypracování základní koncepce staveništního provozu, k vytvoření časového a finančního plánu stavby a hrubé bilanci základních zdrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Základní znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, s využitím výpočetní techniky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, nutného pro efektivní realizaci stavby.
Rozbor hlavních technologických etap výstavby, základní koncepce staveništního provozu, vytvoření časového a finančního plánu stavby, hrubá bilance základních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor