Detail předmětu

Urbanismus a územní řízení

FAST-BG051Ak. rok: 2020/2021

Informace o urbanistickém vývoji, získání poznatků o typologii a teorii uspořádání rozvoje sídel a krajiny. Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování jako předpoklad pro výkon povolání autorizovaného inženýra schopného řešit stavbu v souladu s principy fungování jednotlivých urbanistických složek řešeného území města nebo vesnice.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je získání znalosti základních principů územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace, seznámení s funkčními systémy města a krajiny, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Prerekvizity

základní přehled o stavebním právu a dějinách architektury a pozemního stavitelství

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Historický vývoj urbanismus I.
2.Historický vývoj urbanismus II.
3.Moderní vývoj a současné tendence.
4.Sídla (typologie, teorie uspořádání a rozvoj).
5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní.
6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura.
7.Funkční systémy krajinné.
8.Venkovské osídlení a krajina.
9.Společenská východiska rozvoje – ekologická, sociální a kulturní.
10.Společenská východiska rozvoje – doprava a technická infrastruktura.
11.Urbanistický rozvoj, urbanistická koncepce.
12.Urbanistické projektování.
13.Územní plánování a řízení.

Cíl

Objasnění základních principů územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace, seznámení s funkčními systémy města a krajiny, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor