Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-PST)

FAST-BH053Ak. rok: 2020/2021

Náplní semináře je samostatné zvládnutí přiměřeného technického problému v návaznosti na předměty Projekt resp. Specializovaný projekt, nebo jiného aktuálního technického problému podle individuálního zadání. Práce je průběžně konzultována s vyučujícím z hlediska rozsahu metodiky a formy. Zpracování je písemné, formou elaborátu odevzdaného pouze v tištěné podobě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, jímž je navázat spolupráci a kontakty s odbornou praxí a tyto využít a zakomponovat do závěrečného elaborátu na dané téma technického nebo technologického řešení.

Prerekvizity

Předpokládá se detailní stavebně teoretický a konstrukční přehled a schopnost skloubení znalostí z předcházejícího studia. Předpokladem je zvládnutí předchozích předmětů: Pozemní stavitelství, Nauka o budovách, Projekt a Specializovaný projekt.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Navázat spolupráci a kontakty s odbornou praxí a tyto využít a zakomponovat do závěrečného elaborátu na dané téma technického nebo technologického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor