Detail předmětu

Zakládání staveb (S)

FAST-BF004Ak. rok: 2020/2021

Úvod do zakládání – podklady. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
Základy hlubinné – rozdělení prvků. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
Trysková injektáž – technologie provádění, využití. Injektáž klasická – těsnící, zpevňovací, kompenzační, injektážní hmoty, provádění.
Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. Jímky – druhy a použití. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Odvodňování stavebních jam.
Podchycování základů.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie, navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pásy, desky.
2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře.
4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cíl

Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie.
Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.
Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor