Detail předmětu

Automatizace stavebně technologického projektování

FAST-BW052Ak. rok: 2020/2021

Počítačové modelování přípravy a realizace staveb a metody síťové analýzy v závislosti na fázích projektu spojeného s výstavbou. SW prostředky pro podporu projektového řízení.
Typy zaváděných vazeb mezi činnostmi síťového grafu s ohledem na stavební připravenost.
Plánování zdrojů a kapacit. Nákladové a finanční plánování. Evidence postupu výstavby.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen ovládat a prakticky použít dostupné SW prostředky pro přípravu a realizaci stavby, tj. zpracovat koncept položkového rozpočtu a výkazu výměr; zhotovit, ladit a optimalizovat podrobný časový plán objektu; zpracovat a optimalizovat grafy spotřeby zdrojů a provést jejich bilance pro více projektů.

Prerekvizity

Výborná znalost běžných stavebních technologií, alespoň zběžná znalost speciálních technologií, dobrá orientace v projektové dokumentaci a porozumění jejímu obsahu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování
2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb
3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu
4. Individuální kalkulace
5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC
6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty
7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost
8. Metoda stavebně technologického síťového grafu
9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování
10. Aktualizace stavebně technologického modelu
11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Cíl

Poskytnout studentům znalosti z využití SW podpory plánování a řízení výstavbových projektů a moderních způsobů organizace výstavby projektovými, inženýrskými a dodavatelskými firmami. Užívání SW z ČR a USA

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor