Detail předmětu

Stavební stroje

FAST-BW056Ak. rok: 2020/2021

Mechanizace stavebních procesů. Částečná a komplexní mechanizace. Stupně mechanizace. Výkonnost stavebních strojů. Výkonnost strojových soustav. Ovládání a řízení stavebních strojů. Mechanizace zemních prací. Technologie zemních prací. Vrtání hornin a vrtací technika. Stroje pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi. Stroje pro stavbu a úpravy komunikací a inženýrských sítí. Doprava a manipulace .Mechanizace demoličních prací. Recyklace materiálů. Dokončovací práce .Těžba a úprava dřeva. BOZP,ekologie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámení s problematikou stavebních strojů. Cílem jsou zejména stroje pro zemní a skalní práce, stroje na výrobu, dopravu a zpracování betonu, stroje na inženýrské práce, stroje na dokončovací práce.

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Mechanizace stavebních prací,základní konstrukční prvky.
2. Představení návaznosti prací stavebních strojů z hlediska technologických postupů.
3. Výroba a přenos energií
4. Zemní a skalní práce
5. Výroba doprava a zpracování čerstvého betonu
6. Vertikální doprava a manipulace
7. Horizontální doprava a manipulace
8. Dokončovací práce
9. Inženýrské sítě a komunikace
10.Demolice,recyklace
11.Těžba a úprava dřeva,BOZP,ekologie.

Cíl

Seznámit studenty s teorií rozpojování hornin.Volba nasazení zemních strojů. Konstrukční skupiny stavebních strojů. Stroje pro inženýrské práce. Zakládání staveb. Stroje pro stabilizaci zemních a stavebních konstrukcí.Manipulační technika.Zdvihací prostředky. Zařízení pro výrobu stavebních materiálů.Energetické stroje. Recyklační soupravy. Vibrační technika. Řízení a ovládání stavebních strojů. Strojní sestavy. Ergonomie a životní prostředí stavebních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor