Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-TST)

FAST-BW053Ak. rok: 2020/2021

Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby. Studie technologických etap výstavby, koncepce návrhu zařízení staveniště a metodika návrhu, časový a finanční plán stavby. Organizace výstavby technologické etapy, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky na dílčí stavební proces, bezpečnost práce dílčích stavebních procesů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají ucelený náhled na problematiku stavebně technologického projektování. Seznámí se s metodiku tvorby a modelování základních dokladů stavebně technologické studie a vybraných dokumentů výrobní přípravy dodavatele konkrétní stavby. Získá praktickou průpravou pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie staveb a to dílčích stavebních procesů zemních prací, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dosažení uceleného náhledu studenta na problematiku stavebně technologického projektování. Shrnuje metodiku tvorby, způsobů výpočtu a modelování základních dokumentů stavebně technologické studie a výrobní přípravy konkrétní stavby. Je praktickou průpravou pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor