Detail předmětu

Elektrotechnická zařízení budov

FAST-BT053Ak. rok: 2020/2021

Navrhování základních elektrorozvodů a osvětlení v budovách. Návrh hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopný navrhnout základní elektrotechnické instalace v budovách.

Prerekvizity

Fyzika - základy elektro.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
Technické kreslení v elektrotechnice
Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
Bezpečnost práce na elektrických zařízení
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice

Cíl

Navrhování základních elektrorozvodů v budovách. Návrh hromosvodu. Návrh osvětlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor