Detail předmětu

Technická zařízení budov 3

FAST-BT003Ak. rok: 2020/2021

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech větrání a klimatizace budov.

Prerekvizity

Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
Tepelně vlhkostní zátěž budov.
Přirozené větrání, druhy a aplikace.
Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
Strojovny vzduchotechniky.
Vzduchové systémy klimatizace.
Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
Chlazení pro klimatizaci.
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cíl

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor