Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (S)

FAST-BH003Ak. rok: 2020/2021

Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce, výtahy. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených, ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Povrchové úpravy stropů, podlahy a montované podhledy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Prerekvizity

Základní znalosti fyzikálně mechanických vlastností běžných stavebních materiálů, znalost fyziky, deskriptivní geometrie. Mechanika zemin I., základní terminologie konstrukcí pozemních staveb, Nauka o pozemních stavbách, Pozemní stavitelství I.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1.-4. Schodiště a šikmé rampy. Obecné zásady pro navrhování. Konstrukce schodišť. Schodiště v monolitickém skeletu. Schodiště montovaná schodnicová : železobetonová prvková, kovová, dřevěná. Vnější schodiště.
5. Žebříky, zábradlí, výtahy.
6.-7. Zakládání staveb. Spodní stavba budov podsklepených a nepodsklepených, osvětlovací a větrací šachty.Základové konstrukce.
8.-9. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a vodě. Izolace proti radonu.
10.-11. Podlahy: požadavky na vlastnosti podlah, podlahové vrstvy, druhy podlah – příklady skladeb.
12.-13. Omítky, nátěry, nástřiky a malby, obklady. Montované podhledy.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor