Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-BO054Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne vypracování individuálního bakalářského projektu tím, že získá podrobnější znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity. - Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů. - Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů. - Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (zejm. vlastní tíha, sníh, vítr). - Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových nebo dřevěných konstrukcí zaměřené k tématu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor