Detail předmětu

Vybrané statě z geotechniky

FAST-BF053Ak. rok: 2020/2021

- typy geomateriálů
- faktory ovlivňující vlastnosti geomateriálů,
- tuhost zemin (tuhost v oboru malých a velmi malých přetvoření, měření tuhosti zeminy v laboratoři)
- pevnost zemin (teorie kritických stavů)
- materiálové modely pro zeminy (lineárně elastický-ideálně plastický, elastoplastický)
- laboratorní zkoušky pro stanovení vstupních parametrů pro probírané materiálové modely
- modelování interakce plošného a hlubinného základu
- model pažící konstrukce

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - ekonomický a bezpečný návrh základových konstrukcí v různých geotechnických podmínkách. Seznámí se s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Prerekvizity

Vznik zemin, typy základových půd, inženýrskogeologický průzkum, pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky a mechaniky zemin.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu (základní pojmy, příklad aplikací).
2. Typy geomateriálů (zeminy, horniny, lehké materiály, geosyntetika - vlastnosti).
3. Korelace používané v geotechnické praxi.
4. Tuhost zemin.
5. Pevnost zemin (teorie kritických stavů).
6. Úvod do konstitučních vztahů - Lineárně elastický - ideálně plastický materiálový model.
7. Úvod do konstitučních vztahů - Elastoplastický materiálový model.
8. Pilotové základy (skupina pilot, zvednání).
9. Kombinovaný základ (plošný a pilotový).
10. Pažící konstrukce (zemní tlaky pro speciální případy, nestandarní tvary).
11. Monitoring geotechnický konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty ekonomickému a bezpečnému návrhu základových konstrukcí, v různých geotechnických podmínkách. Seznámit studenty s konkrétními geotechnickými problémy. Dále se základními vlastnostmi hornin, klasifikací hornin a s podzemním urbanismem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor