Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-BT058Ak. rok: 2020/2021

Aplikace získaných znalostí z disciplin technických zařízení budov na zadaný typ objektu. Analýza problematiky, stávající publikovaná řešení v odborné literatuře, realizovaná řešení, zákonné předpisy, normy. Práce s elektronickými katalogy, využití výpočetní techniky pro grafické i tabulkové výstupy. Koncepční zpracování technického návrhu a jeho rozpracování do projektu pro realizaci stavby. Prezentace výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti pro samostatný návrh vybraných systémů techniky prostředí.

Prerekvizity

Vnitřní prostředí, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poznatky a dovednosti v oblasti projektování systémů techniky prostředí v budovách. Kooperace a koordinace stavební částí a oborů technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor