Detail předmětu

Ochlazování budov

FAST-BT055Ak. rok: 2020/2021

Účelem předmětu je seznámit studenty s problematikou chlazení pro potřeby klimatizace a základy chlazení pro uchovávání potravin.
V úvodu se zabývá základními pojmy termodynamiky a základy teorie chladicích oběhů. Stěžejní náplní předmětu jsou užívané druhy strojního chlazení,jejich klasifikace a hlavní části strojních chladicích oběhů. Chladiva a teplonosná média, vlastnosti a současné požadavky na ně. Strojovny chlazení. Příslušné normativy. Dalšími tématy jsou současné nové trendy v technice chlazení a energeticky úsporné způsoby chlazení, včetně akumulace chladu.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o systémech chlazení v budovách. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro volbu efektivních a návrh základních systémů chlazení budov.

Prerekvizity

Sdílení tepla, základy termodynamiky, větrání a klimatizace, dimenzování potrubních sítí, vzduchové systémy klimatizace, tvorba projektové dokumentace, útlum hluku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
5. Zdroje chladu
6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
8. Chladicí stropy.
9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
10. Chladírny a chlazení potravin.
11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Cíl

Základy chladicí techniky pro obory technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor