Detail předmětu

Zděné konstrukce (S)

FAST-BL006Ak. rok: 2020/2021

Historie, druhy a trendy vývoje zděných konstrukcí a jejich navrhování. Základní materiály pro zděné konstrukce. Pevnost a přetvárnost zdiva. Rozbor účinků vzpěru a výstřednosti.
Jednovrstvé nevyztužené stěny a pilíře. Mezní stavy únosnosti. Rozbor základních způsobů namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy použitelnosti.
Konstrukční systémy zděných staveb. Zděné klenby. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Navrhování stěnových keramických dílců. Vyztužené zdivo. Vrstvené stěny.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
• Schopnost kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost, navrhování betonových prvků

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření.
6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
8. Statické řešení zděných kleneb.
9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek.
10. Navrhování svislých keramických dílců.
11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny.

Cíl

Naučit se navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
Kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor