Detail předmětu

Management kvality staveb

FAST-BW054Ak. rok: 2020/2021

Obecné zásady a současné přístupy řízení stavebních procesů. Nástroje pro řízení stavebních procesů, regulátory a základní požadavky na kvalitu provádění dílčích stavebních procesů a stavebních objektů. Zásady a význam provádění kontroly stavební výroby. Obory a metody využívané při zajišťování kvality staveb, kontrola a hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby a v procesech vnitřních a dokončovacích. Základní prvky managementu kvality ve stavební firmě.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

1.Tvorba základních dokumentů na stavbě: technologické předpisy, plány jakosti staveb, kontrolní a zkušební plány
2.Schopnost zabezpečit jakost v procesu přípravy staveb
3.Schopnost zabezpečit jakost v procesu stavební výroby
4.Pochopení rolí účastníků výstavby v procesu zabezpečení jakosti staveb

Prerekvizity

Základní znalosti stavebně technologických procesů a stavebních materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do oboru technologie staveb
2. Technologie staveb a řízení procesů spojených s výstavbou
3. Současné přístupy k technologii a k řízení stavebních procesů
4. Regulátory stavebních procesů
5. Základní nástroje pro řízení stavebních procesů
6. Požadavky na kvalitu staveb
7. Kontrola ve stavebnictví a její význam
8. Metrologie, zkušebnictví a dohled nad kvalitou staveb
9. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby
10. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech vnitřních a dokončovacích
11. Zajištění kvality ve stavební firmě a základní prvky managementu kvality

Cíl

Seznámit studenta se základními pravidly řízení jakosti provádění staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor