doc. Ing.

Radek Knoflíček

Dr.

FME, IPMSR DRR – Associate professor

+420 54114 2474, +420 54114 3410
knoflicek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Publications

 • 2023

  DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 p. ISBN: 978-80-7380-920-1.
  Detail

 • 2022

  SZABARI, M.; KNOFLÍČEK, R. LEGGED ROBOT LOCOMOTION IN RESISTIVE TERRAIN: A COMPARISON OF TWO METHODS. MM Science Journal, 2022, vol. 2022, no. November, p. 6040-6048. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.; KNOFLÍČEK, R. Model of Energetic Efficient Redundant Actuation. Solid State Phenomena, 2017, no. 260, p. 132-139. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.; KNOFLÍČEK, R. LOAD CONTROL POSSIBILITIES OF EXPERIMENTAL LINEAR DRIVE. MM Science Journal, 2017, no. 3, p. 1821-1824. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  KOČIŠ, P.; KNOFLÍČEK, R. Artificial Muscles: State of The Art And a New Technology. MM Science Journal, 2017, vol. February, no. 2017, p. 1668-1673. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2016

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: VUTIUM, 2016. 788 p. ISBN: 978-80-214-4828-5.
  Detail

 • 2015

  ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.; KNOFLÍČEK, R. Comparison of energy efficiency of the redundant actuation of , positioning axes. Applied Mechanics and Materials, 2015, no. 821, p. 620-625. ISSN: 1660- 9336.
  Detail | WWW

 • 2014

  SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R. BATCH SIZE OPTIMIZATION USING COMPUTER SIMULATION FOR THE PURPOSE OF STREAMLINE THE PRODUCTION AND SUSTAINING MARKET POSITION. In Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno- techničeska konferencia. Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno- techničeska konferencia. Sozopol: Technická univerzita Sofie, 2014. p. 1-6. ISSN: 1310- 3946.
  Detail

  AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R. Tools for Visualization of Active Power and Energy at Machine Tools. In Mechatronic systems and materials. Opole, Poland: Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014. p. 1-5. ISBN: 978-83-64056-58- 1.
  Detail

  AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R. Tools for Visualization of Active Power and Energy at Machine Tools. In Mechatronic systems and materials 2014, Selected papers. Opole, Poland: Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014. p. 11-16. ISBN: 978-83-65235-06- 0.
  Detail

  SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R. APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION TO INCREASE THE PRODUCTION RATE OF PICKLING LINE. MM Science Journal, 2014, vol. 20124, no. 3, p. 1-3. ISSN: 1805- 0646.
  Detail

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. The Process Simulation Using by Virtual Reality. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. p. 1015-1020. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M. Improvement the evaluation of innovation. Machatronika 2014. Book of abstracts. 2014. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M. Improvement the Evaluation of Innovation. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 582-587. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R.;HOFMAN,R. Optimization of production orders input to manufacturing system. Curych: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-63248-031- 6.
  Detail

 • 2013

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. The process simulation using by virtual reality. Annals of DAAAM, 2013, vol. 24, no. 1, p. 137-143. ISSN: 2304-1382.
  Detail

  AUGSTE, J.; KNOFLÍČEK, R.; HOLUB, M.; NOVOTNÝ, T. TOOLS FOR VISUALIZATION OF ENERGY FLOWS IN THE CONSTRUCTION OF MACHINE- TOOLS. MM Science Journal, 2013, vol. 2013, no. March, p. 392-395. ISSN: 1803- 1269.
  Detail | WWW

  AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.; VYROUBAL, J. Monitoring of Energy Flows in the Production Machines. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer International Publishing Switzerland: Spinger, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

 • 2011

  TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulation tools for the Delta robot using Augmented Reality. MM Science Journal, 2011, vol. -, no. 10, p. 216-219. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  TŮMA, Z.; KNOFLÍČEK, R. Leonardo da Vinci Project Vitralab. MM Průmyslové spektrum, 2011, vol. 21, no. 11, p. 86-87. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

 • 2010

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; VAVŘÍK, I. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. monografie. monografie. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2010. 336 p. ISBN: 978-80-214-3765- 4.
  Detail

  NEUGEBAUER, R.; HIRSCH, A.; PÜRZEL, F.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T. Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality- Technik in der Universitätsausbildung von Ingenieuren. Industrie Management, 2010, vol. 2010, no. 6, p. 49-52. ISSN: 1434- 1980.
  Detail

 • 2009

  KOLOUCH, M.; NEUGEBAUER, R.; KNOFLÍČEK, R. Modellierung der Dampfung eines Gelenkes einer parallelkinematischen Werkzeugmaschine. In 6. Fachtag Schwingungen in Antrieben 2009. 1. Leonberg, BRD: VDI-Berichte 2077, BRD, 2009. p. 271-280. ISBN: 978-3-18-092077- 1.
  Detail

  MATĚJKA, P.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Mechatronic Backlash- Free System for Planar Positioning. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 377-382. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

 • 2007

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; KNOFLÍČEK, R.; SINGULE, V.; SYNEK, M. Omnidirectional mobile robot with new conception using Mecanum wheels. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS III. Mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 111-120. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  SINGULE, V.; KNOFLÍČEK, R.; SYNEK, M.; SZABÓ, I.; BARTOŠ, S. SIMULATION OF THE MOBILE ROBOT SYSTEM OPERATION. In Advanced Engineering Design 2006. Prague: Orgis s.r. o, 2006. p. 1 ( p.)
  Detail

  SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Mobile Robot Path Planing Using Omnidirectional Wheels in Known or Partially Known Enviroments. In Proceedings RAAD 2006. Balatonfureg: 2006. p. 1-8. ISBN: 963-7154-48- 5.
  Detail

  POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulace a off- line programování robotických buněk. MM Průmyslové spektrum, 2006, vol. 2006, no. 11, p. 54-55. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  SYNEK, M.; SINGULE, V.; KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I. THE CONSTRUCTION OF PLATFORM FOR OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT. In International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. 1. Pilsen: Západočeská universita v Plzni, 2006. p. 1-6. ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

  POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Workspace 5 - řešení pro simulaci průmyslových robotů. Strojárstvo/ Strojírenství, 2006, vol. 2006, no. 10, p. 56-57. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; KNOFLÍČEK, R. Dynamic properties modeling of mobile robot undercarriage with omnidirectional wheels. In Proceedings of the 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. p. 45-46. ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

  POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulation and Off- Line programming of robotic cells in relation to robotics education. In Proceedings of the 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. Pilsen: University of West Bohemia, 2006. p. 73-74. ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R., SZABÓ, I. Simulace činnosti mobilní robotické soustavy se všesměrovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca, 2006, vol. 10, no. 2-A/ 2006, p. 215-222. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.; SYNEK, M. Simulation Modelling of Mobile Robot with Omnidirectional Undercarriage. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS II. Mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 109-120. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2005

  KNOFLÍČEK, R.; KOLÍBAL, Z.; HAMMER, M. Doprava ve výrobních systémech - mobilní robot VUTBOT 2. AT& P Journal, 2005, vol. XII, no. 2/ 2005, p. 50-52. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Otpimisation Methods for Mobile Driving Units of Mobile Robots. In sborník Precision Machining 2005 - ICPM 2005. Vídeň, Rakousko: Vienna University of Technology, 2005. p. 177-182.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Multiprocessor control system for mobile robot. In Book of extended abstracts. Brno: VUT, 2005. p. 155 ( p.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Mobilní roboty pro průmyslové využití. Mobilní roboty pro průmyslové využití. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7204-387- 0.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I.; VYŠÍN, M. Multiprocessor Control System for Mobile Robot. In Engineering Mechanics 2005, book of extended abstracts. Svratka: Institute of Thermomechanics ASCR- branch Brno, 2005. p. 155-156. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; HAMPL, Š. Vlastnosti a konstrukce krytování pohyblivých částí obráběcích strojů. MM Průmyslové spektrum, 2005, vol. 15, no. 11, p. 54-56. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Mobilní robot jako prostředek automatické dopravy v realizovaném robotizovaném technologickém pracovišti VUT v Brně. Strojírenská technologie, 2005, vol. 10, no. 3, p. 24-28. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I.; SINGULE, V. Path Planning of Mobile Robot Equipped with Omnidirectional Wheels in Known or Partially Known Environment. In Simulation Modelling of Mechatronics System I. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 43-52. ISBN: 80-2143144- X.
  Detail

 • 2004

  KNOFLÍČEK, R. The Develop Results of New Type Mobile Robot. In Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering MATAR PRAHA 2004. Machine tools. Praha: CVUT Praha, Fakulta strojní, 2004. p. 97 ( p.)ISBN: 80-903421-4- 0.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Současný stav ve vývoji mobilních robotů na ÚVSSR. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. setkání ústavů. Ostrava: VŠB-TU, FS, katedra robototechniky, 2004. p. 10 ( p.)ISBN: 80-248-0645- 2.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Autonomní lokomoční robot jako prostředek automatické mezioperační dopravy. In CD ROM Zborník príspevkov ROBTEP 2004. Košice, Slovensko: TU Košice, Fakulta strojní, 2004. p. 287 ( p.)
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. VUTBOT 2 Mobile robot Undercarriage Kinematics and Submodules of its Multiprocessor Control System. In Enginnering Mechanics 2004. Praha: Ústav Termomechaniky AV ČR, 2004. p. xx CD ( p.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  PLŠEK, L.; KNOFLÍČEK, R. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 2, p. 97 ( p.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; PLŠEK, L. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 2, p. 97-16. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Problematika řešení autonomního lokomočního robotu VUTBOT 2. In Nové smery vo výrobných technológiách 2004. Nové smery. Košice: TU Košice, Fakulta výrobných technológií se sídlem v Prešově, 2004. p. 541 ( p.)ISBN: 80-8073-136- 5.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; PLŠEK, L. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 2, p. 97 ( p.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. VUTBOT 2 Mobile Robot Undercarriadge Kinematics and Submodules of its Control System. In Proceedings 13th International Workshop on Robotics in Aple-Adria- Danube Region RAAD 2004. Brno: BUT, FME, Institute of Production Machines, Systems and Robotics, 2004. p. 336 ( p.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

 • 2003

  KNOFLÍČEK, R. Návrh koncepce multiprocesorového řídícího systému pro autonomní mobilní robot. In Enginnering Mechanics 2003 - Book of Extended Abstratcs. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Science of the Czech Republic Prague, editors Jiří Náprstek, Cyril Fischer, 2003. p. 326 ( p.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Mobilní roboty jako technické prostředky automatizace lidské činnosti. In Sborník anotací semináře Servisní robotika. VSB - TU Ostrava: VSB - TU, FS, katedra robototechniky, 2003. p. 14 ( p.)ISBN: 80-248-0494- 8.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; ČERNOHOUS, I. Využití myoelektrických signálů při řízení biorobotických zařízení. Acta Mechanica Slovaca, 2003, vol. 7, no. 3, p. 29-34. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. The Partial Results on Prosthetics Aids Design at the Department of Production Machines, Systems and Robotics, FME VUT in Brno. In Proceedings Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003, International Conference Hrotovice, CZ. Brno: Institute of Mechanics of Solids, FME, BUT Brno, 2003. p. 149 ( p.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Koncepce návrhu víceprocesorového řídicího systému pro autonomní mobilní robot. In Engineering Mechanics 2003 - Book of Extended Abstracts. Praha: Institute of theoretical and Applied Mechanics, 2003. p. 326 ( p.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  VYŠÍN, M., KNOFLÍČEK, R. The HYBRID MOBILE ROBOT. In 2003 IEEE International Conference on Industrial Technology. Maribor, Slovenia: IEEE, 2003. p. 262 ( p.)ISBN: 0-7803-7853- 9.
  Detail

  SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Design conception of multiprocessor control system for autonomous mobile robot. In ENGINEERING MECHANICS 2003. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V., KNOFLÍČEK, R. Navigace autonomního mobilního robotu VUTBOT2. In Sborník příspěvků z celostátní konference. Brno: VUT Brno, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2497- 4.
  Detail

  ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. The Partial Results on Prosthetic Aids Design at the Department of Production Machines, Systems and Robotics, FME VUT in Brno. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: 2003. p. 149 ( p.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Myoelektrická protéza ruky. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. p. 8 ( p.)ISBN: 80-248-0494- 8.
  Detail

  ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Ovládání a řízení myoelektrických protéz ruky. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. p. 9 ( p.)ISBN: 80-248-0494- 8.
  Detail

  ČERNOHOUS, I.; KNOFLÍČEK, R. Využití myoelektrických signálů při řízení biorobotických zařízení. In Acta Mechanica Slovaca. 2003. p. 29 ( p.)
  Detail

  VYŠÍN, M., SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Koncepce mechanické konstrukce mobilního robotu VUTBOT 2. In Servisní robotika. Ostrava: TU Ostrava, 2003. p. 29 ( p.)ISBN: 80-248-0494- 8.
  Detail

  PLŠEK, L.; KNOFLÍČEK, R. Historie hexapodů. MM Průmyslové spektrum, 2003, no. 11, p. 12 ( p.)ISSN: 1212- 2572.
  Detail

 • 2002

  KNOFLÍČEK, R. Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje. In VI.medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice, 2002. p. 476 ( p.)ISBN: 80-70099-828- 8.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R., PLŠEK, L. Paralelní mechanismy v oblasti výrobních strojů a průmyslových robotů. In VI. medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice so sídlom v Prešove, 2002. p. 361 ( p.)ISBN: 80-70099-828- 8.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R., MARÁK, P. Současný stav v oblasti konstrukce hydrostatických ložisek. In VI. medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice se sídlem v Prešově, 2002. p. 446 ( p.)ISBN: 80-70099-828- 8.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R., MARÁK, P. Poznatky v oblasti hydrostatických ložisek. MM Průmyslové spektrum, 2002, vol. 6, no. 11, p. 22 ( p.)ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Autonomní lokomoční robot 3. generace. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: UMT FSI VUT v Brně, 2002. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Projekt mobilního robotu VUTBOT 2. In ROBTEP 2002. Košice (SR): TU v Košicích, PLOSKON AT Presov, 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-7099-826- 1.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; ČERNOHOUS, I. Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně. In Sborník abstrakt 1. vydání Medi Fórum kongresu MEFA. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. p. 23 ( p.)ISBN: 80-86607-01- 1.
  Detail

 • 2001

  KNOFLÍČEK, R. Assement of Technical and Economical Level of Robotized Workcells. In Proceedengs of ICPR- 16. Praha: ČVUT v Praze, 2001. p. 234- 237 ( p.)ISBN: 80-02-01438- 3.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Assement of Technical Level of Mobile Robots Omni- directional Wheels. In Inženýrská mechanika 2001. Brno: Ústav termomechaniky AV Praha, 2001. p. 136 ( p.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Selection of Alternative Solutions of Robotized Workcells Using a Multicriteria Assement Method. In 10 th International Workshop on Robotics RAAD01. CD. Vídeň: Vienna University of Technology, 2001. p. 10 ( p.)
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. Konstrukce Kráčejících mobilních robotů - 3. část. Český průmysl strojírenství, 2001, vol. 2001, no. 55, p. 62 - 63 ( p.)ISSN: 1211- 2208.
  Detail

 • 2000

  KNOFLÍČEK, R. Mobilní roboty. Mobilní roboty. 1. Opava: Vydavatelství Márfy Slezsko, 2000. p. 1 ( p.)ISBN: 80-902746-2- 5.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. 1. 1. Košice: TU v Košicích - Edice vědecké a odborné literatury, 2000. 185 p. ISBN: 80-88922-27- 5.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; KVAPIL, A. Konstrukce kráčejících mobilních robotů - 2. část. MM Průmyslové spektrum. Technicko- ekonomický dvouměšíčník, 2000, vol. 10, no. 12, p. 82-83. ISSN: 1211- 6653.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; ANDRLÍK, T. Path Planning Method Selection for the OMR II Autonomous Mobile Robot. In SBorník konference IM 2000. 1. Svratka: Institut termomechaniky AV ČR, 2000. p. 151-6. ISBN: 80-86246-06- X.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Košice: Vienala Košice, 2000. 178 p. ISBN: 80-88922-27- 5.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R. The WFDF Method (Wave Front Distance Field Algorithm). In Sborník konference. Maribor: University of Maribor, 2000. p. 89-92. ISBN: 86-435-0324- X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.