Publication detail

Roboty a robotizované výrobní technologie

KOLÍBAL, Z. BLECHA, P. BLECHA, R. BRADÁČ, F. KÁRNÍK, L. KNOFLÍČEK, R. KUBELA, T. POCHYLÝ, A. SINGULE, V.

Original Title

Roboty a robotizované výrobní technologie

Czech Title

Roboty a robotizované výrobní technologie

Language

cs

Original Abstract

Autoři z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s autorem z Katedry robotiky Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava, se tvorbou této vědecké monografie snažili poskytnout široké technické veřejnosti komplexní informaci týkající se morfologie, stavby a konstrukce, řízení a pohonů různých druhů průmyslových robotů a jejich užití v různých robotických výrobních technologiích a v neposlední řadě též robotických systémů vyšších generací, biorobotiky a humanoidních robotů a to vše v míře, která odpovídá jejich mnohaleté vědecko-výzkumné prácí a jejich domácím i mezinárodním zkušenostem v tomto komplikovaném oboru.

Czech abstract

Autoři z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s autorem z Katedry robotiky Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava, se tvorbou této vědecké monografie snažili poskytnout široké technické veřejnosti komplexní informaci týkající se morfologie, stavby a konstrukce, řízení a pohonů různých druhů průmyslových robotů a jejich užití v různých robotických výrobních technologiích a v neposlední řadě též robotických systémů vyšších generací, biorobotiky a humanoidních robotů a to vše v míře, která odpovídá jejich mnohaleté vědecko-výzkumné prácí a jejich domácím i mezinárodním zkušenostem v tomto komplikovaném oboru.

Documents

BibTex


@book{BUT110758,
 author="Zdeněk {Kolíbal} and Petr {Blecha} and Radim {Blecha} and František {Bradáč} and Ladislav {Kárník} and Radek {Knoflíček} and Tomáš {Kubela} and Aleš {Pochylý} and Vladislav {Singule}",
 title="Roboty a robotizované výrobní technologie",
 annote="Autoři z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s autorem z Katedry robotiky Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava, se tvorbou této vědecké monografie snažili poskytnout široké technické veřejnosti komplexní informaci týkající se morfologie, stavby a konstrukce, řízení a pohonů různých druhů průmyslových robotů a jejich užití v různých robotických výrobních technologiích a v neposlední řadě též robotických systémů vyšších generací, biorobotiky a humanoidních robotů a to vše v míře, která odpovídá jejich mnohaleté vědecko-výzkumné prácí a jejich domácím i mezinárodním  zkušenostem v tomto komplikovaném oboru.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Roboty a robotizované výrobní technologie",
 chapter="110758",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2016",
 month="april",
 pages="1--788",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}