Publication detail

Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje

KNOFLÍČEK, R.

Original Title

Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje

Czech Title

Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje

Language

cs

Original Abstract

Referát vymezuje rozsah jednotlivých aspektů morálního a fyzického opotřebení. Výsledkem práce je přehled všech možných působících aspektů, které by měl významný odborník v postavení znalce brát v úvahu ve své činnosti. Ukolem znalce je stanovit mimo jiné i technickou hodnotu stroje určitým a přesně vymezeným a tedy i kontrolovatelným způsobem. K tomuto je třeba využít všech dostupných a pro danný účel ocenění přiměřených metod a postupů. Při nedostatečném posouzení všech vlivů na posuzovaný předmět nebo soubor předmětů, může dojít k nesprávnému stanovení technické hodnoty technického objektu.

Czech abstract

Referát vymezuje rozsah jednotlivých aspektů morálního a fyzického opotřebení. Výsledkem práce je přehled všech možných působících aspektů, které by měl významný odborník v postavení znalce brát v úvahu ve své činnosti. Ukolem znalce je stanovit mimo jiné i technickou hodnotu stroje určitým a přesně vymezeným a tedy i kontrolovatelným způsobem. K tomuto je třeba využít všech dostupných a pro danný účel ocenění přiměřených metod a postupů. Při nedostatečném posouzení všech vlivů na posuzovaný předmět nebo soubor předmětů, může dojít k nesprávnému stanovení technické hodnoty technického objektu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5734,
 author="Radek {Knoflíček}",
 title="Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje",
 annote="Referát vymezuje rozsah jednotlivých aspektů morálního a fyzického opotřebení. Výsledkem práce je přehled všech možných působících aspektů, které by měl významný odborník v postavení znalce brát v úvahu ve své činnosti. Ukolem znalce je stanovit mimo jiné i technickou hodnotu stroje určitým a přesně vymezeným a tedy i kontrolovatelným způsobem. K tomuto je třeba využít všech dostupných a pro danný účel ocenění přiměřených metod a postupů. Při nedostatečném posouzení všech vlivů na posuzovaný předmět nebo soubor předmětů, může dojít k nesprávnému stanovení technické hodnoty technického objektu.",
 address="FVT TU Košice",
 booktitle="VI.medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov",
 chapter="5734",
 institution="FVT TU Košice",
 year="2002",
 month="june",
 pages="476",
 publisher="FVT TU Košice",
 type="conference paper"
}