doc. Ing.

Radek Knoflíček

Dr.

FME, IPMSR DRR – Associate professor

+420 54114 2474, +420 54114 3410
knoflicek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Projects

 • 2023

  Chytré výrobní systémy, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o., zahájení: 01.10.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Využití rozšířené virtuální reality - augmented reality v oblasti podpůrné 3D vizualizace prostorových uměleckých objektů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Laboratoř průmyslových robotů pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  VYUŽITÍ ROZŠÍŘENÉ VIRTUÁLNÍ REALITY – AUGMENTED REALITY V STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Moderní přítupy v řešení robotických aplikací , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR], zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Virtual Training Laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 30.09.2011
  Detail

 • 2008

  Komplexní podpora výuky pneumatických systémů v oblasti řízení a simulace, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 1993

  GA101/93/0945, Autonomní lokomoční roboty pro obslužná /hazardní/ prostředí, zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1995
  Detail