Publication detail

Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně

KNOFLÍČEK, R. ČERNOHOUS, I.

Original Title

Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně

Czech Title

Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou popsány základní technicko-ekonomické požadavky na konstrukci protézy, v návaznosti na požadavky medicínské. Je posán současnný stav konstrukce myoelektrických protéz horní končetiny jak ve světě, tak i na domácích univerzitních pracovištích, jakož i vývoj biomechanických zařízení na FSI VUT v Brně. Jsou analyzovány možnosti jednokanálového a dvoukanálového digitálního řízení a naznačeny nové směry ve vývoji těchto protéz.

Czech abstract

V příspěvku jsou popsány základní technicko-ekonomické požadavky na konstrukci protézy, v návaznosti na požadavky medicínské. Je posán současnný stav konstrukce myoelektrických protéz horní končetiny jak ve světě, tak i na domácích univerzitních pracovištích, jakož i vývoj biomechanických zařízení na FSI VUT v Brně. Jsou analyzovány možnosti jednokanálového a dvoukanálového digitálního řízení a naznačeny nové směry ve vývoji těchto protéz.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9656,
 author="Radek {Knoflíček} and Ivo {Černohous}",
 title="Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně",
 annote="V příspěvku jsou popsány základní technicko-ekonomické požadavky na konstrukci protézy, v návaznosti na požadavky medicínské. Je posán současnný stav konstrukce myoelektrických protéz horní končetiny jak ve světě, tak i na domácích univerzitních pracovištích, jakož i vývoj biomechanických zařízení na FSI VUT v Brně. Jsou analyzovány možnosti jednokanálového a dvoukanálového digitálního řízení a naznačeny nové směry ve vývoji těchto protéz.",
 address="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 booktitle="Sborník abstrakt 1. vydání Medi Fórum kongresu MEFA",
 chapter="9656",
 institution="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 year="2002",
 month="november",
 pages="23",
 publisher="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 type="conference paper"
}