prof. Ing.

Zdeněk Smékal

CSc.

FEEC, UTKO – Professor

+420 54114 6988
smekal@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Creative activities

 • HANÁK, P.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; MOLNÁR, K.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.: Ústředna I-TEL; Modulární IP ústředna I-TEL s podporou analogových telefonních linek. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 612 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • BURGET, R.; ZUKAL, M.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.: RapidMiner Image Processing ext; Data-mining Image processing extension for RapidMiner platfrom. Internet, volne ke stažení prímo z aplikace Rapidminer, poprípade na stránkách http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • KARÁSEK, J.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.: JEF; Java Evolutionary Framework. Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, Ústav telekomunikací, PA-326, volně ke stažení přímo ze stránek http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/258. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/258, number of downloads: 2
  Detail

 • BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; BENEŠ, R.; ZUKAL, M.: Rapidminer-OpenCV; OpenCV Image Processing Library for Rapidminer Datamining Platform. Internet, volne ke stažení na stránkách http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • ZUKAL, M.; SMÉKAL, Z.; BURGET, R.: Extrakce príznaku; Knihovna pro extrakci príznaku z obrazových dat. VUT v Brne Ústav telekomunikací Purkynova 118 Brno. URL: http://splab.cz/download/software/knihovna-pro-extrakci-priznaku. (software)
  http://splab.cz/download/software/knihovna-pro-extrakci-priznaku, number of downloads: 3
  Detail

 • ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: Emoce Retia 2011; Software pro vyhodnocení emociálního stavu mluvčího pro jazyk český, slovenský, polský, ruský, italský a francouzský. Licenční podmínky k softwaru jsou umístěny na webu ReDat společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, number of downloads: 3
  Detail

 • MÍČA, I.; PŘINOSIL, J.; ATASSI, H.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: VAD Retia 2011; Software pro detekci hlasové aktivity. Licenční podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, number of downloads: 2
  Detail

 • UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.: AUMI; Audio mining extension for RapidMiner platform. http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/23-site/335-dolovani-znalosti-ze-zvuku. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/23-site/335-dolovani-znalosti-ze-zvuku. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/23-site/335-dolovani-znalosti-ze-zvuku, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Blur Measurement in Thermal Spec; Software měření ostrosti v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal Hand Segmentation; Software segmentace ruky v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: IMMI 3D; Data-mining 3D image processing for RapidMiner platform. http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/336-immi3d-rapidminer-5-3d-image-mining-extension. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/336-immi3d-rapidminer-5-3d-image-mining-extension. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/336-immi3d-rapidminer-5-3d-image-mining-extension, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Digits Recognition; Software rozpoznávání číslovek. http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. URL: http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek. (software)
  http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek, number of downloads: 1
  Detail

 • PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Image Fusion in Thermal Spectrum; Fúze obrazu v termálním spektru. http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. (software)
  http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time Spectral Analysis; Spektrální analýza řeči v reálném čase. http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case. (software)
  http://splab.cz/download/software/spektralni-analyza-reci-v-realnem-case, number of downloads: 1
  Detail

 • BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; MAŠEK, J.: Trénovatelná segmentace; Trainable segmentation of images based on multi-spectral features. http://splab.cz/ts. URL: http://splab.cz/ts. (software)
  http://splab.cz/ts, number of downloads: 2
  Detail

 • BURGET, R.; MAŠEK, J.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: IMMI-OD; Image object detection method for data mining platform with evolutionary optimization. http://splab.cz/immi. URL: http://splab.cz/immi. (software)
  http://splab.cz/immi, number of downloads: 2
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Real-time fundamental frequency; Real-time fundamental frequency analysis. http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. URL: http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/analyza-zakladniho-tonu-reci-v-realnem-case, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: DCAT; Software analýzy a klasifikace dat (DCAT). http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. URL: http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat, number of downloads: 1
  Detail

 • KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SOVP; Integrovaný Systém pro Optimalizaci Výrobních Procesů. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. (funkční vzorek)
  Detail

 • KARÁSEK, J.; BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: SW-RRPSH; Software pro Řešení Rozvrhovaích Problémů Skladového Hospodářství. Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-reseni-rozvrhovacich-problemu-skladoveho-hospodarstvi. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-reseni-rozvrhovacich-problemu-skladoveho-hospodarstvi, number of downloads: 1
  Detail

 • UHER, V.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.; KARÁSEK, J.; MAŠEK, J.: Masker; Image labeling tool. http://code.google.com/p/masker/. URL: http://code.google.com/p/masker/. (software)
  http://code.google.com/p/masker/, number of downloads: 2
  Detail

 • KUKUČKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Diadochokinetic tasks analysis t; Diadochokinetic tasks analysis tool. http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. URL: http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/nastroj-analyzy-diadochokinetickych-uloh, number of downloads: 1
  Detail

 • PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal image processing using s; Thermal image processing using superresolution methods. http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. URL: http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution. (software)
  http://splab.cz/en/download/software/software-zpracovani-termalnich-obrazu-pomoci-technik-superresolution, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: SFFS Software; Software pro sekvenční selekci příznaků. http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-sekvencni-selekci-priznaku, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Preliminary analysis; Software pro předběžnou statistickou analýzu. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.: Dysarthric speech visualization tool; Software pro vizualizaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Prosodic impairment analysis tool; Software pro analýzu prozodických vad. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-prozodickych-vad, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: dSpeech tool; Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Classification analysis tool; Software pro klasifikační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Regression analysis tool; Software pro regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Correlation analysis tool; Software pro korelační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-korelacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Speech rate analysis tool; Software pro analýzu tempa řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-tempa-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Vocal_analysis_tool; Software pro analýzu fonace. http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-analyzu-fonace, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Permutation_tests_tool; Software pro permutační test. http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy, number of downloads: 1
  Detail

 • MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.: Software pro identifikaci a kompresi řeči; Software pro identifikaci a kompresi řeči. Herman elektronika, Brněnská 993, 664 42 Modřice-Brno-jih. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-identifikaci-a-kompresi-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro de-identifikaci řeči; Software pro de-identifikaci řeči. http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci, number of downloads: 1
  Detail

 • ZVONČÁK, V.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Biomedical data visualization tool; Software pro vizualizaci biomedicínských dat. http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-biomedicinskych-dat, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro optimalizaci klasifikační analýzy; Software pro optimalizaci klasifikační analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro optimalizaci regresní analýzy; Software pro optimalizaci regresní analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-regresni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro ověření validity opakované analýzy; Software pro ověření validity opakované analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro parciální korelační analýzu; Software pro parciální korelační analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro detekci anomálií; Software pro detekci anomálií. http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-detekci-anomalii, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro klasifikační učící křivky; Software pro klasifikační učící křivky. http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-ucici-krivky, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regresní učící křivky; Software pro regresní učící křivky. http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regularizovanou regresní analýzu; Software pro regularizovanou regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro neparametrickou regresní analýzu; Software pro neparametrickou regresní analýzu. http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro generování tabulek regresní analýzy; Software pro generování tabulek regresní analýzy. http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro regularizovanou logistickou regresi; Software pro regularizovanou logistickou regresi. http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro záznam dat z tabletu; Software pro záznam dat z tabletu. http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-zaznam-dat-z-tabletu, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX; Software pro konverzi řečových parametrů do notace LaTeX. http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex. URL: http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex. (software)
  http://splab.cz/download/software/software-pro-konverzi-recovych-parametru-do-notace-latex, number of downloads: 1
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro datovou analýzu; Software pro datovou analýzu. https://github.com/zgalaz/data-science-helpers. URL: https://github.com/zgalaz/data-science-helpers. (software)
  https://github.com/zgalaz/data-science-helpers, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Software pro výzkum onemocnění mozku; Software pro výzkum onemocnění mozku. https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers. URL: https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers. (software)
  https://github.com/zgalaz/phd-research-helpers, number of downloads: 0
  Detail

 • MIKLÁNEK, Š.; IŠTVÁNEK, M.; SMÉKAL, Z.: MemoVision; MemoVision software. Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. URL: https://github.com/stepanmk/memovision. (software)
  https://github.com/stepanmk/memovision, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.