Product detail

Software pro neparametrickou regresní analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Software pro neparametrickou regresní analýzu (regK tool) poskytuje možnost rychlé a jednoduché neparametrické (tzv. „“kernel) regresní analýzy. Neparametrická regrese je vhodná v případech, kdy disponujeme velikým množstvím dat. V těchto případech dosahuje vysokého stupně robustnosti. Je rychlá a dokáže popsat vztahy v datech, které při klasické parametrické regresi vyžadují veliké množství parametrů. Software regK tool je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.5.2) a poskytuje široké spektrum jader: lineární jádro, gaussovo jádro, tzv. „rbf“ (radial basis function) jádro, polynomiální jádro atd. Balík také obsahuje funkce pro výpočet vektorových vzdáleností jako jsou: Euklidova vzdálenost, tzv. „manhattan“ vzdálenost, hammingova vzdálenost atd. Balík navíc obsahuje data pro ověření regresních modelů na reálném příkladu založeném na odhadu cen nemovitostí.

Keywords

analýza dat, jádro, neparametrická anaĺýza, regrese

Create date

28. 5. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-neparametrickou-regresni-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www