Product detail

Software měření ostrosti v termálním spektru

MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Tento balík může být využit k měření koeficientů ostrosti, které jsou počítány z obrazů zachycených v termálním spektru. Na základě těchto koeficientů je možné sestavit křivku ostrosti, kterou lze využít k posuzování ostrosti analyzovaného obrazu. Měření ostrosti založené na těchto funkcích musí splňovat tyto podmínky: 1. Musí být nezávislé na obsahu obrazu. Nicméně na druhou stranu, čím více detailů obraz obsahuje, tím snadnější musí být ostření. 2. Monotónní v závislosti na rozostření. Jestliže se přesuneme z pozice optimální ohniskové vzdálenosti, křivka ostrosti by měla monotónně klesat. To by se mělo dít jak při zkracování, tak při prodlužování ohniskové vzdálenosti. 3. Křivka ostrosti musí mít pouze jedno maximum (globální i lokální maximum se musí shodovat). Toho lze snadno dosáhnout v případě, že jsou všechny objekty na scéně stejně vzdáleny od snímače, v případě různých vzdáleností se na křivce ostrosti vyskytuje několik lokálních maxim. Pak je nutné vybrat to, které odpovídá objektu, který by měl být na obrazu ostrý. 4. Velké změny hodnoty koeficientu ostrosti v závislosti na úrovni rozostření. Díky tomu je možné dosáhnout velmi výrazné špičky u křivky ostrosti. 5. Minimální výpočetní náročnost. V případě měření koeficientu ostrosti v reálném čase by měla být odezva funkce co nejrychlejší. 6. Robustnost vůči šumu: i za přítomnosti šumu by měl koeficient ostrosti nabývat stejných hodnot. Je nutné zdůraznit, že na šum jsou poměrně náchylné obrazy ve viditelném a infračerveném spektru, jelikož jsou závislé na osvětlení. V případě termálních obrazů však výsledek akvizice není osvětlením ovlivněn a tudíž nelze pozorovat velké zkreslení šumem. Na základě těchto požadavků byly v programovém balíku implementovány tyto funkce: Rozptyl Jedná se o jednoduché měření ostrosti. Rozostřené obrazy nabývají nižšího rozptylu než obrazy ostré. Energie obrazového gradientu Tato energie je založena na vertikálních a horizontálních gradientech obrazu. Tenengrad Toto měření je založeno na Sobelově operátoru. Energie Laplaceova operátoru Součet modifikovaných Laplaceových operátorů Bylo dokázáno, že v případě Laplaceova operátoru mohou mít druhé derivace ve vertikálním a horizontálním směru opačná znaménka a tudíž se mohou vyrušit. Proto byl navržen koeficient zvaný součet modifikovaných Laplaceových operátorů, který tuto nevýhodu potlačuje. Prostorová frekvence Prostorová frekvence je modifikovanou verzí energie obrazového gradientu. Všechny funkce jsou napsány v prostředí MATLAB. Ke správnému použití vyžijte nápovědu příkazem "help nazev_funkce". Programový balík obsahuje rovněž skript, který demonstruje použití jednotlivých funkcí.

Keywords

Koeficient ostrosti, termální spektrum, měření ostrosti obrazu

Create date

8. 12. 2011

Location

http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www