Product detail

Software pro regularizovanou regresní analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Software pro regularizovanou lineární regresní analýzu (regGLM) poskytuje možnost rychlé a jednoduché regresní analýzy pomocí moderních algoritmů: lineární regrese, L1-regularizované lineární regrese (tzv. LASSO regression) a L2-regularizované lineární regrese (Ridge regression); a optimalizačních technik: gradient/coordinate descent. Algoritmy LASSO a Ridge regression využívají L1/L2 vektorovou normu pro optimalizaci parametrů regresního modelu, tj. pro nalezení parametrů, kt. robustně popisují možný vztah v datech, ale zároveň nepřeučují regresní model (tzv. bias/variance tradeoff). Software regGLM je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.5.2) a poskytuje široké spektrum výpisů a grafů, kt. slouží pro ověření validity regresního modelu: graf tzv. cost funkce (ověření funkčnosti), graf tzv. reziduí (ověřeni validity), graf parametrů (vizualizace modelu), atd.

Keywords

analýza dat, bias, variance, regrese, regularizace

Create date

23. 5. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-regresni-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www