Product detail

Software pro generování tabulek regresní analýzy

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Při analýze dat (např. při regresní analýze: lineární parametrické/neparametrické, L1/L2 regularizované atd. regresy) je potřebné výsledky analýzy ukládat do přehledné formy, např. do tabulek. Software pro generování tabulek poskytuje uživateli jednoduchou možnost ukládání dat do formátu HTML, XML anebo CSV. Tabulky obsahují informaci o datech, modelu a také přesnosti odhadu. Software je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.6). Jeho modulární struktura umožňuje jednoduché přidání dalších formátů jako je např. formát TeX, XLS atd. Součástí balíku je také testovací skript, který po spuštění vygeneruje HTML tabulky (použit je templatovací framework: jinja2). Tento software je možné propojit s jiným softwarem: - Software pro neparametrickou regresní analýzu - Software pro regularizovanou regresní analýzu

Keywords

analýza dat, regrese, tabulka, html, xml, csv

Create date

10. 8. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-generovani-tabulek-regresni-analyzy

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www