Product detail

Software pro klasifikační analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu (např. zdravý subjekt, nemocný subjekt). Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software CAT poskytuje 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů, naivní Bayesovy sítě, diskriminační analýza, k-nejbližších sousedů, klasifikační stromy a Gaussovy smíšené modely. Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost, senzitivita, specificita, atd. Balík navíc obsahuje i funkce potřebné pro cross-validaci (k-fold, leave-one-out).

Keywords

binární klasifikace, křížová validace, analýza

Create date

11. 5. 2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-klasifikacni-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www