Product detail

Software pro parciální korelační analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění atd. Mnohdy je ale zapotřebí při analýze dbát také na působení tzv. kovoariátu, tj. odečíst jejich vliv (parciální korelace) a tím zaručit relevantnost vypočtených výsledků. Software PCORR poskytuje jednoduchou možnost parciální korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty.

Keywords

analýza dat, regrese, korelace, kovariáty

Create date

3. 4. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-parcialni-korelacni-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www