Product detail

Software pro de-identifikaci řeči

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Tento software slouží k de-identifikaci řeči. Software (SDT) pro de-identifikaci využívá neparametrický přístup, který je založený na tzv. „borcení kmitočtové osy“ (VTLN) spektra řečového signálu. Během VTLN procesu se originální kmitočtová osa mapuje na novou pomocí mapovací (monotónně rostoucí nebo klesající) funkce.

Keywords

Řečový signal, řeč, de-identifikace, borcení kmitočtové osy

Create date

3. 11. 2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-de-identifikaci-reci

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www