Product detail

Software pro vizualizaci dyzartrické řeči

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. MŽOUREK, Z. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Analýza patologické řeči je často doprovázena vizualizací parametrického prostoru za účelem extrakce klinicky interpretovatelné informace popisující degradaci řečové produkce. Balík vizualizace patologické řeči umožnuje vizualizaci uznávaných metod jako krabicové grafy, grafy zobrazení odhadu funkce hustoty pravděpodobnosti, korelační diagramy, které jsou speciálně upraveny pro účel zobrazení řečových parametrů pro zdravé a patologické řečníky. Balík navíc obsahuje možnost zobrazení řečových parametrů v polárním diagramu pro vícero skupin řečníků pro více měření v čase. Tímto způsobem je možné zobrazit všeobecné poškozeni řeči. Dále balík obsahuje funkce pro zobrazení polárního diagramu rozlišujícího 4 dimenze řeči (fonaci, artikulaci, intonaci a plynulost řeči) a také prozodického diagramu rozlišujícího následovné 3 dimenze (intonaci, intenzitu a tempo řeči).

Keywords

Statistická analýza, korelace, regrese, hustota pravděpodobnosti, polární diagram, dyzartrická řeč, prozodie, krabicový graf

Create date

24. 10. 2015

Location

http://splab.cz/en/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www