Product detail

Software analýzy a klasifikace dat (DCAT)

MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Software analýzy a klasifikace dat (DCAT) je balík funkcí, které je možné použít ke klasifikaci a analýze v prostředí MATLAB. Tento software pokrývá celý koncept klasifikace dat včetně několika technik dělení a normalizace dat, výběru příznaků (založeno na metodách filtrovacích či typu wrapping), klasifikace, fúze skóre a evaluace klasifikátorů. Tento software je schopen zpracovávat výsledky generované nástrojem NDAT (Neurological Disorder Analysis Tool), ale rovněž jakákoliv jiná data, jejichž formát splňuje podmínky definované nástrojem DCAT. Aktuální verze softwaru DCAT poskytuje 6 různých klasifikačních technik (metoda podpůrných vektorů, naivní Bayesovy sítě, diskriminační analýza, k-nejbližších sousedů, klasifikační stromy a Gaussovy smíšené modely), 6 metod selekce příznaků (maximalizace podmíněné vzájemné informace, minimální redundance maximální relevance, společná informace, symetrická relevance, podmíněná redundance a dopředný výběr) a několik evaluačních metod (matice záměn, celková přesnost, jednotlivé přesnosti, senzitivita, specificita, EER, minimum DCF a oblast pod ROC křivkou). DCAT rovněž umožňuje export tabulky s výsledky evaluace jednotlivých klasifikátorů a tabulku se statistikou selekce příznaků. Tento software využívá programový balík DETware, který je možné stáhnout pod odkazem http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tools/ a také programový balík FEAST (A Feature Selection Toolbox for C and Matlab), který je možné stáhnout pod odkazem http://www.cs.man.ac.uk/~gbrown/fstoolbox/ Tento software nebude bez těchto programových balíků správně fungovat. Před použitím prosím stáhněte tyto programové balíky a extrahujte do složky toolbox/DETware, respektive do složky toolbox/FEAST. Dále zkompilujte všechny *.c soubory ve složkách toolbox\FEAST\MIToolbox a toolbox\FEAST\FSToolbox v MATLABu pomocí příkazu "mex". K otestování softwaru CDAT využijte skript demo.m a vyzkoušejte, zdali tento skript proběhl bez jakýchkoliv chyb. Tento skript můžete rovněž využít jako šablonu, kterou můžete modifikovat pro vlastní data. K získání informací o jednotlivých funkcí použijte příkaz "help nazev_funkce". Tento příkaz můžete také použít k získání informací o vstupech a výstupech funkce.

Keywords

Klasifikátor, selekce příznaků, evaluace, analýza dat

Create date

9. 10. 2013

Location

http://splab.cz/download/software/software-analyzy-a-klasifikace-dat-dcat

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www