Product detail

Software pro regresní učící křivky

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných technik. Software pro optimalizaci regresní analýzy (RLCT) poskytuje uživateli možnost jednoduchého a rychlého vykreslení tzv. učících křivek, podle kterých můžeme určit, jestli se jedná o tzv. „high-bias“, nebo tzv. „high-variance“ problém a následně určit další postup analýzy. Software RLCT poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů (CART), metoda ordinální regrese (OR), metoda lineární regrese (LR), metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů (SVMR), metoda regrese založené na Gaussových procesech (GPR). Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese.

Keywords

analýza dat, bias, regrese, učící křivka

Create date

7. 4. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-ucici-krivky

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www