Product detail

Software pro ověření validity opakované analýzy

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) se běžně setkáváme s daty, které byli pořízeny ve dvou po sobě jdoucích měřeních. V této situaci je potřebným krokem analýzy ověření, zdali tyto měření poskytují relevantní údaje, tj. zdali jsou si tyto měření přibližně ekvivalentní. Pro tento účel je možné použít software tzv. „test re-test“ analýzy (TRAT). Software TRAT poskytuje možnost výpočtu tzv. „test re-test variability“ [%], koeficientu variace, tzv. „intra-class correlation coefficient“ (ICC) a jeho p-hodnotu (ověření statistické síly koeficientu, Pearsonova korelačního koeficientu a jeho p-hodnoty (ověření statistické síly koeficientu). Software také vykreslí korelační diagram, pomocí kterého vizualizuje lineární závislost mezi oběma měřeními. Software je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený testovací skript.

Keywords

analýza dat, řeč, variabilita, korelace

Create date

19. 1. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-overeni-validity-opakovane-analyzy

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www