Product detail

Software pro optimalizaci klasifikační analýzy

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro optimalizaci klasifikační analýzy (CGST) poskytuje uživateli možnost jednoduché a rychlé optimalizace zvoleného algoritmu binární klasifikace. Software CGST poskytuje možnost optimalizace 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů (SVM), naivní Bayesovy sítě (NBN), diskriminační analýza (LDA), k-nejbližších sousedů (kNN), klasifikační stromy (RF) a Gaussovy smíšené modely (GMM). Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), Matthewsův korelační koeficient (MCC), atd.

Keywords

Řečový signal, řeč, klasifikace, optimalizace

Create date

11. 1. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-optimalizaci-klasifikacni-analyzy

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www