Product detail

Software rozpoznávání číslovek

MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Tento program rozpoznává izolovaně vyslovené číslovky. Je možné rozpoznávat číslovky 0-9. Jednotlivé vzory číslovek jsou uloženy ve složce „wav“. Tyto vzory je možné dále rozšířit popř. změnit (to je doporučeno především při změně mikrofonu, kdy se mění kanálové zkreslení). K samotnému rozpoznávání číslovek slouží algoritmus dynamického borcení časové osy, pomocí kterého je počítána vzdálenost mezi vzorem a neznámým signálem. Tento software slouží především k testování klasifikačních algoritmů, řečových příznaků a k výukovým účelům zaměřeným na rozpoznávání vzoru. Tento software využívá funkce Dynamic Time Warp (DTW), které je možné stáhnout pod tímto odkazem: http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/dtw/ Bez tohoto balíku není software funkční. Prosím před spuštěním tohoto programu stáhněte balík a dekomprimujte funkce přímo do adresáře, kde se nachází soubor digits_recognition.m Program je nutné spustit v 32-bitové verzi prostředí MATLAB (v tomto prostředí musí být mj. naistalován Data Acquisition Toolbox DAQ). Před samotným spuštěním softwaru se ujistěte, že je k počítači připojen mikrofon. Signál z mikrofonu, připojeného při běhu programu, nebude zpracováván. Software se spustí příkazem digits_recognition Nastavte délku segmentu, zmáčkněte tlačítko start a vyslovte číslovku. Program sám zastaví akvizici a zobrazí rozpoznané číslo. Kromě délky segmentu je možné měnit i vzorkovací kmitočet.

Keywords

Číslovky, řečový signál, zpracování v reálném čase, dynamické borcení časové osy

Create date

29. 3. 2012

Location

http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www