Product detail

Software pro permutační test

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu (např. zdravý subjekt, nemocný subjekt). Nicméně, pro reálný odhad statistické síly naučeného klasifikačního modelu je potřebné aplikovat sofistikované techniky. Jednou z těchto technik jsou tzv. permutační testy. Software PTT poskytuje jednoduchou možnost výpočtu statistické síly natrénovaného klasifikačního modelu. Při spouštění algoritmu je možné nastavit druh validace (k-fold, L-O-OUT), počet opakování validačního procesu, druh klasifikátoru, metriku hodnocení kvality klasifikace a počet permutačních cyklů. Software také poskytuje možnost vykreslení grafů popisujících průběh permutačního procesu, atd.

Keywords

Permutace, statistická analýza, binární klasifikace

Create date

4. 10. 2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-permutacni-testy

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www