Product detail

Fúze obrazu v termálním spektru

PETRÁSEK, D. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Stejně jako ve viditelném spektru tak i v tom termálním vyvstává požadavek na fúzi obrazu. K této technice se přistupuje především v momentě, kdy je nutné pořídit perfektně ostrý obraz scény, avšak kamera neposkytuje dostatečně velkou hloubku ostrosti. V takovém případě se jednotlivé objekty mohou zaznamenat jednotlivě při různých nastavení ohniskové vzdálenosti a následně se pomocí různých algoritmů vyberou ve snímcích jen ostré oblasti a spojí se do jednoho výsledného obrazu. Tento software umožňuje fúzi obrazů v termálním spektru, které byly zaznamenány kamerou TESTO-882, nebo které jsou uloženy v podobném formátu *.BMT. Software je možné spustit příkazem image_fusion Po spuštění příkazu se objeví okno s jednotlivými nabídkami a s oblastí, kde se vykresluje výsledný obraz fúze a obraz, u kterého byl různými technikami odstraněn šum. Pomocí tlačítka „Image folder path“ nejdříve vyberte složku, ve které se nachází *.BMT soubory, pomocí kterých bude fúze provedena. V menu „Evaluation type“ zvolte metodu, pomocí které budou v obrazech hledány zaostřené oblasti. Je možné zvolit: rozptyl, energii obrazového gradientu (EOG), tenengrad, energii Laplaceova operátoru (EOL) a součet modifikovaných Laplaceových operátorů (SML). Dále je možné zvolit metodu odstranění šumu: rozostření pomocí Gaussova filtru nebo prahování detailních koeficientů vlnkové transformace. V případě vlnkové transformace je možné rovněž zvolit druh vlnky (symlet, coiflet Haarova vlnka), druh prahování (měkké, tvrdé, smíšené) a úroveň dekompozice. Stisknutím tlačítka „Fusion“ je pak provedena samotná fúze. Oba obrazy je možné následně uložit do souboru *.mat. Kromě grafického rozhraní je možné k fúzi využít přímo funkci fuze

Keywords

Fúze obrazu, termální obraz, ostření obrazu, odstranění šumu

Create date

15. 6. 2012

Location

http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www