Product detail

Software pro regresní analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění, atd. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných regresních technik. Software RAT poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů, metoda ordinální regrese, metoda lineární regrese, metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů, metoda regrese založené na Gaussových procesech. Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese: gini index, absolutní chyba, kvadratická chyba, atd. Balík navíc obsahuje i funkce potřebné pro cross-validaci (k-fold, leave-one-out).

Keywords

regrese, křížová validace, analýza

Create date

15. 7. 2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-regresni-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www