Product detail

Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Objektivní analýza Parkinsonovy nemoci (PN) založená na kvantifikaci hypokinetické dyzartrie (HD) je moderní metoda diagnostiky, hodnocení, sledování a léčby PN. Je známo, že přibližně 60 – 90% pacientů s PN trpí HD, která se projevuje vážným poškozením řeči. Mezi doposud pozorované vady řečové produkce při HD patří poruchy respirace, fonace, artikulace, prozodie a plynulosti řeči. Objektivní kvantifikace dokáže poskytnout důležité informace o HD, které mohou ležet mimo oblasti lidského vnímání. Software kvantifikace dyzartrické řeči je balík funkcí obsahující množství řečových parametrů běžné používaných v oblasti akustické analýzy patologické řeči. Je naprogramovaný v programovacím jazyce Python a využívá moderních knihoven jako NumPy, SciPy, nebo Matplotlib. Balík obsahuje funkce pro práci s řečovými záznamy, předzpracování signálu a také třídy pro reprezentaci řečových záznamů a pacientů s HD.

Keywords

Parkinsonova nemoc, hypokineticka dyzartrie, řečové parametry, kvantifikace, zpracování řeči

Create date

2. 6. 2016

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-vizualizaci-dyzartricke-reci

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www