Product detail

Software pro regularizovanou logistickou regresi

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Software pro regularizovanou logistickou regresní analýzu (regLOG) poskytuje možnost rychlé a jednoduché L2-regularizované logistické regresní analýzy pomocí optimalizačního algoritmu: gradient descent. L2 vektorová norma (nastavení pomocí regularizačniho parametru \lambda) slouží pro optimalizaci parametrů regresního modelu, tj. pro nalezení parametrů, kt. robustně popisují možný vztah v datech, ale zároveň nepřeučují regresní model (tzv. bias/variance tradeoff). Software regLOG je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.6). Software poskytuje široké spektrum výpisů a grafů, kt. slouží pro ověření validity regresního modelu: graf tzv. cost funkce (ověření funkčnosti), graf tzv. reziduí (ověřeni validity), graf parametrů (vizualizace modelu), atd. Balík navíc obsahuje data pro ověření regresních modelů.

Keywords

analýza dat, regrese, binární klasifikace, logistická jednotka, regularizace

Create date

18. 8. 2017

Location

http://splab.cz/download/software/software-pro-regularizovanou-logistickou-regresi

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www