prof. Ing.

Zdeněk Smékal

CSc.

FEEC, UTKO – Professor

+420 54114 6988
smekal@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Projects

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  Superrozlišení dronové fotografie pro škálovatelné precizní zemědělství pomocí umělé inteligence, zahájení: 01.09.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  TL05000527, Paměť zvuku: Evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  A network for dynamic wearable applications with privacy constraints, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Možnosti klasifikace hlasových povelů pro drážní vozidla - pilotní projekt, zahájení: 29.07.2018, ukončení: 26.09.2018
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  TA04031666, Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  LD14091, Primární a sekundární biometrické a ne-biometrické znaky v procesu de-identifikace audio-visuálního obsahu multimediálních dat, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  FR-TI4/151, Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  NT13499, Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vytvoření nových laboratorních úloh pro zpracování řeči v reálném čase, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zařazení moderních metod analýzy náhodných procesů do předmětů se zaměřením na číslicové zpracování signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů, zahájení: 01.06.2011, ukončení: 29.05.2014
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Modernizace přednášek a laboratorních cvičení v předmětu Analýza signálů a soustav, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  ME10123, Výzkum algoritmů pro zpracování digitálních obrazů a obrazových sekvencí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zavedení nové koncepce a obsahu přednášek a počítačových cvičení v předmětu Číslicové zpracováíní řeči, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/444, Výzkum a vývoj systému pro optimalizaci výrobních procesů, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.07.2013
  Detail

  Zavedení výzkumu v oblasti verbální a neverbální komunikace do výuky předmětů Číslicové zpracování signálů a Zpracování řeči, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Zavedení problematiky rozpoznání vzoru do výuky předmětu Zpracování řeči, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  OC08057, Analýza a zvýraznění řečových a obrazových signálů ze šumu pro vzájemnou analýzu verbální a neverbální komunikace, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 30.11.2010
  Detail

 • 2007

  New MSc Curriculum in TeleInformatics (N.C.T.I.), zahájení: 01.09.2007, ukončení: 31.08.2009
  Detail

  GA102/07/0389, Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/07/1303, NELINEÁRNÍ METODY ZVÝRAZŇOVÁNÍ ŘEČI, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/07/1086, Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické rezonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Vytvoření praktických ukázek do přednášek a nových laboratorních a počítačových cvičení předmětu Signálové procesory, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Aplikace výsledků výzkumu v oblasti nelineráního zpracování řeči do výuky studijního programu telekomunikační a informační technika, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FT-TA3/011, Výzkum a vývoj Internetové telefonní ústředny, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Zavedení předmětu Číslicové zpracování signálů do výuky studijního programu telekomunikační a informační technika, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  1ET301710509, Sofistikované potlačovače hluku a poruch při přenosu řečových signálů pro pevné a mobilní sítě nové generace, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  1ET110540521, Výzkum nové generace infúzních pump s centrálním dispečingem, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Implementace nelineárních adaptivních algoritmů na signálových procesorech, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/04/1097, Zvýrazňování řečového signálu zamaskovaného v šumu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Non-linear Methods of Speech Enhancement (Nelineární metody zvýrazňování řeči), zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení implementačních metod zpracování řeči do výuky, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Internetový časopis Elektrorevue (2003), zahájení: 01.03.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/0762, Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí reálných přístupových sítí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Zavedení nových trendů ve vývoji signálových procesorů do výuky., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Projekt OOM II, zahájení: 01.09.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace - G1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Vývojové centrum informačních technologií signálových procesů - A, zahájení: 01.01.2001
  Detail

  Periferní zařízení pro vývojové systémy signálových procesorů Motorola, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  GA102/00/1086, Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  GA102/00/1084, RTD technologie hláskové separace zamaskované v hluku, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1997

  OC G6.10, Digitální zvukové efekty, zahájení: 01.06.1997, ukončení: 31.12.2001
  Detail