Detail projektu

Výzkum informačních a řídicích systémů

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (1999-01-01 - 2003-12-31)

O projektu

Předmětem záměru je výzkum nových metod návrhu, verifikace, implementace a hodnocení informačních a řídicích systémů a jejich složek. Tento výzkum postihuje úroveň formálních modelů, algoritmů a implementace realizované programovými a technickými prostředky. Záměr je strukturován do problémových okruhů, a to především: metody a nástroje modelování systémů, technologie a návrh informačních systémů, počítačová grafika a multimédia v informačních a řídicích systémech, architektura technického a programového vybavení vestavěných aplikací, počítačové vidění, senzory a počítačové zpracování a analýza dat. Předpokládaných výsledků bude dosaženo základním a aplikovaným výzkumem. Výsledkem záměru budou efektivní metody a metodologie vývoje informační ch a řídicích systémů, které vycházejí z vhodných formálních modelů, poskytují účinné návrhové, verifikační a implementační nástroje respektující vývoj informačních a počítačových technologií a vedou k podstatnějšímu rozšíření aplikací těchto systémů.

Popis anglicky
The scientific intention is directed to the research of new methods of design, verification, implementation, and assessment of information and control systems and their components. The aim is to describe the levels of their formal models, algorithms, and of their implementation by means of hardware and software. The intention is structured into the following problem areas: the methods and tools of modelling of systems, the technology and design of information systems, the architecture of imbedded systems, computer graphics, computer vision, sensors, and and data acquisition and computer based data analysis. The results of the intention are efficient design, verification and implementation tools reflecting the progress of information and computer technologies and leading to the wider application of those systems.

Klíčová slova
informační systém-řídicí systém-modelování systémů-databázový systém-počítačová grafika-vestavěná aplikace-počítači podporované řízení-počítačová průmyslová síť-počítačové vidění-senzor-analýza signálu

Klíčová slova anglicky
Information system; computer control; control systems; fuzzy control; Petri nets; imbedded systems; object oriented technology; modelling of systems; sensors; computer vision; computer graphics; data acquisition; data analysis;

Označení

MSM 262200012

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Výsledky

PIVOŇKA, P. The Parameters Setting of Fuzzy PID Controller in the Physical Meaning of Classical PID Controller. In Proceedings 12th Conference Process Control‘99. Tatranske Matliare, Slovenská republika: Slovak University of Technology, Bratislava, 1999. p. 313 ( p.)ISBN: 80-227-1228-0.
Detail

ZEZULKA, F., BRADÁČ, Z., FIEDLER, P. Heterogenní propojení průmyslových fieldbasů. In Proc. of IWCIT99. Ostrava: VŠB Technická Universita of Ostrava, 1999. s. 67 ( s.)ISBN: 80-70-78-6.
Detail

BRADÁČ, Z. Introduction to ConCept. In Proc. of 1st Seminar – Slovak-Autrian automation+s days. Smolenice: STU Bratislava, 1999. p. 81 ( p.)
Detail

ZEZULKA, F., ŠVÉDA, M., HRDLIČKA, M. Fieldbus Interconnection Testbed. In Proc. of INNOCAP'99. Grenoble: Procap, 1999. p. 123 ( p.)
Detail

ZEZULKA, F., HONZÍK, B. Redundancy resolution techniques for mobile manipulators. In Advanced manufacturing Process, Systems and Information Tech. Bradford: University of Bradford, 1999. p. 73 ( p.)
Detail

HONEC, J.; RICHTER, M.; VALENTA, P.; DVOŘÁK, L. Character segmentation Using The Histogram of Positions of Brightness Inflexion Points. In Proceedings 12th Conference Process Control +99. Vydavateĺstvo STU Bratislava: Slovak University of Technology, 1999. p. 397-400. ISBN: 80-227-1228-0.
Detail

HRUŠKA, T., MÁČEL, M. G2-Component Architecture of an Object-Oriented Database System. In Proceedings of ISM 99 Workshop. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ Ostrava, 1999. p. 125 ( p.)ISBN: 80-85988-3.
Detail

ZEZULKA, F., ŠVÉDA, M. Communication on the Control Level--An Extension Phenomenon of Control. In Proceedings of the 15th International Congress on Cybernetic. Namur, France: Association Internationale de Cybernetique, 1998. p. 312 ( p.)ISBN: 2-87215-00.
Detail

ZBOŘIL, F., ONDRÁČEK, T. An Identification of Transfer Function Coefficients of Systems with Time Delay Using a Neural Network. In Proceedings of the ASIS'99. Krnov: MARQ Ostrava, 1999. p. 203-208. ISBN: 80-85988-41-0.
Detail

ZBOŘIL, F. Identifikace systému neuronovou sítí. In MOSMIC'99. Súľov, SR: Žilina University publisher, 1999. s. 165-170. ISBN: 80-7100-635-1.
Detail

MELKES, F. The examples of the TKSL/C. In Proceedings of the Fourth International Scientific Conference "Elektronic Computers and Informatics 2000". Košice, Slovensko: University of Technology Košice, Slovensko, 2000. p. 98 ( p.)ISBN: 80-88922-25-9.
Detail

JURA, P. On the mathematical model of a signal and its uncertainty. In Proceedings 34th International Conference MOSIS 2000. Ostrava, ČR: MARQ, 2000. p. 11 ( p.)ISBN: 80-85988-44-5.
Detail

KUNOVSKÝ, J., MELKES, F. Verification of the TKSL-C Simulation System. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 55 ( p.)ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KUNOVSKÝ, J., MELKES, F. Extremely Exact Solutions of Large Systems of Differential Equations. In Modelling and Simulation 2001 15th European Simulation Multiconference 2001. The Netherlands: 2001. p. 19 ( p.)ISBN: 1-56555-225-3.
Detail

ŠTOHL, R. Systém řízení procesu separace izotachoforézy. In PRGOREGULA 2000. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2000. s. 33 ( s.)ISBN: 80-902131-4-6.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. IT and formal methods in process control. In Proceedings of 13th International Conference on Process Control 2001. Štrbské pleso: VŠCHT Pardubice, STU Bratislava, 2001. p. 38 ( p.)ISBN: 80-227-154.
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. Formal Specification in Automation Engineering. In Proc. of International Summer School of Automation ´01. Maribor: Technical University of Maribor, 2001. p. 98 ( p.)ISBN: 86-435-041.
Detail

JURA, P. Modelling of the parameters change of fuzzy numbers. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001. p. 371 ( p.)ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KOVÁR, M. On weak reflections in some classes of topological spaces II. In IV Iberoamerican Conference o Topology. University of Coimbra, 2001. p. 32 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. Problem 540 is (almost) solved. In Abstracts of the Ninth Prague Topological Symposium. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, 2001. p. 45 ( p.)
Detail

KUNOVSKÝ, J., MIKULÁŠEK, K., MELKES, F. Extremely Large Systems of Algebraic Equations. In Proc. of ASIS 2001. Krnov: MARQ, 2001. p. 117 ( p.)ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

ZEMČÍK, P.; RICHTER, M.; VALENTA, P. Imaging Algorithm Speedup Using CoDesign. In Process Control 01 ISBN 80-227-1542-5. 2001. p. 176-180.
Detail

FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Spolehlivost a bezpečnost zařízení. In Teorie a praxe automatizace 2002. UAMT FEKT VUT v Brně: ÚAMT FEKT VUT v Brně, 2002. s. 38 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Soft control, současný stav a perspektivy využití. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: VUT FEKT UAMT v Brně, 2002. s. 11 ( s.)
Detail

doplňte originální název díla - M.CH. In 2001.
Detail

doplňte originální název díla - M.CH. In 2001.
Detail

JURA, P. Parameters of L-R fuzzy numbers- the new formulae. In MENDEL 2002 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

MACHO, T., JURA, P. System identification using Laguerre ortonormal functions. In PROCEEDINGS the 5th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

MACHO, T. Embedded systémy. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: UAMT FEKT VUT v Brně, 2002. s. 48 ( s.)
Detail

CACH, P. CONTRIBUTON TO CONTROL OF HYBRID SYSTEMS. In Proceedings of Fifth International Scientific-Technical Conference Process Control 2002. Pardubice, Czech Republic: University Pardubice, 2002. p. 109 ( p.)ISBN: 80-7149-452-1.
Detail

ŠOLC, F. Bond Graphs in Education. In Modern Methods in Control. Split: University of Split, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

ČÁBEL, M., VALACH, S. Je paralelizace nutností? Aneb optimalizace programů pro signálové procesory. In Medzinárodná konferencia. Trebišov, SR: Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2002. s. 75 ( s.)ISBN: 80-227-1749-5.
Detail

CACH, P.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; FOJTÍK, P.; KUČERA, P. Tréninková laboratoř průmyslových komunikačních sběrnic. In Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., ŽALUD, L. Tréninková laboratoř průmyslových komunikačních sběrnic a laboratoř teleprezence a robotiky na UAMT FEKT VUT v Brně. In Kybernetika - teória, vyučovanie a prax. Zuberec: Žilinská universita v Žiline, 2002. s. 22 ( s.)ISBN: 80-967609-8-X.
Detail

MACHO, T. Technika dynamického modelování s využitím Laguerrových polynomů. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni, 2002. s. 172 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

JURA, P. The low-loss helium cryostat as a heterogeneous system. Identification, modelling and control. In Proceedings ot the 36th International Conference Modelling and Simulation MOSIS'02. Ostrava: MARQ, 2002. p. 91 ( p.)ISBN: 86-85988-71-2.
Detail

HANZELKA, P., JURA, P. Fuzzy pressure controller for helium bath cryostat. In The Seventh IIR International Conference CRYOGENICS’2002, ICARIS Ltd., Praha 2002, Czech republic, ISSN 0151-1637. Praha: 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 0151-1637.
Detail

GRATZ, P. Hydraulic shock analysis in thin pulse pipelines. In International Summer School of Automation. Maribor, Slovinsko: CIP Maribor, Slovinsko, 2001. p. 58 ( p.)ISBN: 86-435-0411-4.
Detail

KOVÁR, M. On dualizations of topological systems. In Abstracts of the Second Workshop on Formal Topology. Venezia (Venice, Benátky), Itálie: University of Padova and University of Venezia, 2002. p. 4 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. On iterated dualizations of topological spaces and structures. In Abstracts of the Workshop on Topology in Computer Science. New York, Spojené státy americké: City College, City University of New York, 2002. p. 11 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. On iterated dualizations of topological structures. In Abstract of the International Conference on Topology and Its Applications - Topology in Matsue. Matsue, Japonsko: Shimane University in Matsue Osaka university, 2002. p. 42 ( p.)
Detail

ZBOŘIL, F. VHDL RT Level Parser/Analyser of a Source Code. In Proceedings of the fourth international scientific conference Electronic Computers & Informatics'2000. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2000. p. 150-155. ISBN: 80-88922-25-9.
Detail

ZBOŘIL, F. Neural Network for Text Associations. In Proceedings of XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava: 2000. p. 145-150. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

ZBOŘIL, F., ZBOŘIL, F. The use of the RCE Neural Network in a Pattern Recognition. In 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000. Ostrava: 2000. p. 65-70. ISBN: 80-85988-44-5.
Detail

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. In Formal Methods and Tools for Computer Science, Eurocast 2001, Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain: University of Las Palmas, 2001. p. 115-118. ISBN: 84-699-3971-8.
Detail

VOJKŮVKA, M., DRÁBEK, V. Modelling of Montgomery Multiplication in GF(2^m). In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 441-446. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

DRÁBEK, V., VOJKŮVKA, M. Applications of Elliptic Curves over GF(2^m) in Cryptography. In Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000. s. 101-106. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R., BENEŠ, P. A System Architecture of Networked Pressure Sensors. In Proceedings of the 5th WSES/IEEE World Conference on Systems (CSCC2001). Rethymno: IEEE Computer Society Press, 2001. p. 3541-3546. ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

ŠVÉDA, M., ZEZULKA, F., VRBA, R. A Case-Based Reasoning Approach to Reuse of CBS Specifications. In Proceedings of the IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of Computer-Based Systems, FSCBS'2001. Washington D.C.: University of Stirling, 2001. p. 139-144. ISBN: 1-85-769144-X.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Sensor Networking. In Proceedings of the 8th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2001. Washington D.C.: IEEE Computer Society, 2001. p. 262-268. ISBN: 0-7695-1086-8.
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In Proceedings of the 8th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2001. Washington D.C.: IEEE Computer Society, 2001. p. 357-358. ISBN: 0-7695-1086-8.
Detail

STAROBA, J., DVOŘÁK, V. Simulation-based performance tuning of a parallel bitonic sort algorihtm. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 358-362. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. Specification and Synthesis of Reusable Modules in VHDL. In Proceedings of fourth International Wokshop on IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems IEEE DDCSE01. Gyor, Hungary: SZIF-UNIVERSITAS Ltd., Hungary, 2001. p. 137-140. ISBN: 963-7175-16-4.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. Design of Graphical Hardware. In MOSIS2000 34th Spring International Conference Modeling and Simulation of Systems. Roznov pod Radhostem: 2000. p. 51-55. ISBN: 80-85988-44-5.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Pareto Bayesian Optimization Algorithm for the Multiobjective 0/1 Knapsack Problem. In Proceedings of the 7th International Mendel Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2001. p. 131-136. ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Evolutionary Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm:Experimental Study. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01, Vol. 1. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 101-108. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

SEKANINA, L., DVOŘÁK, V. A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a Cellular System to the Mesh of Processors. In Modelling and Simulation 2001. Prague: Faculty of Electrical Engineering, 2001. p. 539-543. ISBN: 1-56555-225-3.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000. Smolenice: unknown, 2000. p. 134-137. ISBN: 80-968320-3-4.
Detail

PEŇÁS, P. General Model of Interpreted WFMS. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT VI. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. p. 219-221. ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

MATOUŠEK, P. Protocol Proving Using PVS: A Case Study. In Proceedings of the 35th Spring Conference: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'01. Hradec n/M: 2001. p. 67-73. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KUBÍČEK, V. Important Features for Image Retrieval. In Proceedings of 4th International Conference on Information Systems Modelling. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 203-210. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

KUBÍČEK, V. Knowledge Discovery in Image Databases. In Proceedings of the Conference Student FEI'01. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. p. 348-352. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

KŘENA, B., VOJNAR, T. Type Analysis in Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of 4th International Conference on Information System Modelling -- ISM'01. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: 2001. p. 173-180. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

KOČÍ, R., VOJNAR, T. A PNtalk-based Model of a Cooperative Editor. In Proceedings of the 35th Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems -- MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: 2001. p. 165-172. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

KOČÍ, R. Prospects of the PNtalk system in the Smalltalk environment. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 338-342. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

JANOUŠEK, V., SCHWARZ, I. Interoperability of Object Oriented Petri Nets. In Proc. of MOSIS'01. Ostrava, Czech Republic: 2001. p. 137-144. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

HRUŠKA, T., SMOLÍK, P. Application of a Metasystem in University Information System Development. In Sborník konference Tvorba software 2001. Ostrava: Tanger Ltd., 2001. p. 183-191. ISBN: 80-85988-59-3.
Detail

HRUŠKA, T., ZENDULKA, J. Study Programmes in Information Technology at Brno University of Technology. In MOSIS 01 Conference Proceedings. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 11-22. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

HRUŠKA, T. XML Technology - tutorial. In ISM 01 Conference Proceedings. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 11-15. ISBN: 80-85988-51-3.
Detail

DVOŘÁK, V. Optimizing SW/HW Architecture for Parallel Embedded Systems - A Case Study. In Proceedings of the the International Workshop on Discrete-Event System Design, DESDes'01. Przytok near Zielona Gora, POLAND: Publishing House of Zielona Gora Technical University, 2001. p. 103-108. ISBN: 83-85911-62-6.
Detail

DVOŘÁK, V.; ČÁBEL, M. Can Message Passing Architecture Outperform EREW PRAM?. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 109-114. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J. Simulating PRAM algorithms with TRANSIM. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 81-86. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

TOMŠŮ, M., DRÁBEK, V. The Possibilities of Hardware Support for the Virtual Reality Systems Using the Internet Connections. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 121-126. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

DRÁBEK, V. Digital Laboratory for Non-Linear Video Editing. In 4th Int. Sci. Conf. Electronic Computers and Informatics 2000. Košice - Herlany: unknown, 2000. p. 146-149. ISBN: 80-88922-25-9.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Relation Between Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In 6th IEEE Int. On-Line Testing Workshop. Palma de Mallorca, Spain: IEEE Computer Society Press, 2000. p. 25-30. ISBN: 0-7695-0646-1.
Detail

DRÁBEK, V. Applications of Daubechies Wavelets for Image Compression. In 34th Spring. Int. Conf. MOSIS 2000. Roznov p. R.: 2000. p. 31-37. ISBN: 80-85988-44-5.
Detail

ČEJKA, R., DVOŘÁK, V. Evaluating Performance of Message-Passing Programs on SMP Clusters. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: 2001. p. 115-120. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z., RŮŽIČKA, R. Formal and Analytical Approaches to the Testability Analysis - the Comparison. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2001. Gyor: SZIF-UNIVERSITAS Ltd., Hungary, 2001. p. 123-128. ISBN: 963-7175-16-4.
Detail

FUČÍK, O., ZEMČÍK, P., FORD, R., LOKER, D., WEISSBACH, R. A Flexible DSP Hardware Platform for LVDT Signal Conditioning. In Proceedings of Electromotion International Symposium. Bologna: 2001. p. 1 ( p.)
Detail

ZBOŘIL, F., DAO ANH, M. Tuning of Fuzzy Neural Network Classifier. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 201-206. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J. Numerical Performance Models of Synchronization Operations in Shared-Variable Programs. In Proceedings of XXIII Int. Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: 2001. p. 65-70. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

ŠVÉDA, M., STRACH, M. A Sensor-to-Intranet Coupling Architecture. In Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference EDS'01. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 214-217. ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

ŠVÉDA, M. Case-Based Reasoning Driven Development of an Industrial Application. In Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference EDS'01. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 208-213. ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

CVRČEK, D. Active Authorization as High-level Control. In Data And Applications Security. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2001. p. 339-345. ISBN: 0-7923-7514-9.
Detail

CVRČEK, D. Real-World Problems of PKI Hierarchy. In Proceedings of the SPI Conference. Brno: 2001. p. 39-46. ISBN: 80-85960-28-1.
Detail

CVRČEK, D. Hardwarové a softwarové řešení bezpečnosti. In Mikulášská kryptobesídka. Brno: ECOM-MONITOR, 2001. s. 87-97. ISBN: 80-903083-0-9.
Detail

KUNOVSKÝ, J., MELKES, F. Verification of the TKSL/C Simulation System. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 55-58. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

ZENDULKA, J. Object-Relational Modeling in UML. In Proceedings of the Conference Information Systems Modelling. Ostrava: 2001. p. 17-24. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

MARTINEK, D., PERINGER, P. Graphical Fuzzy Sets Editor. In Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: 2001. p. 143-146. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J., RŮŽIČKA, R., ZBOŘIL, F. Two Level Testability System. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 433-440. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

ZBOŘIL, F., ZBOŘIL, F. The Role of Agents in Simulation Models. In Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001. p. 111-116. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

HLAVIČKA, J., KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J., RŮŽIČKA, R. Interactive Tool for Behavioral Level Testability Analysis. In Proceedings of the IEEE ETW 2001. Stockholm: 2001. p. 117-119.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In Proceedings of the Tenth ICNACSA. Plovdiv: unspecified agency, 2001. p. 89 ( p.)
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In Proceedings of the IWCIT'01. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2001. p. 83-88. ISBN: 80-7078-907-7.
Detail

KŘENA, B. First Approach to Model Checking in Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of XIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 105-110. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

DRÁBEK, V. Configurable Computing. In Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 59-63. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

TOMŠŮ, M. Goldschmidt's division algorithm using the pipelining principle. In Student FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 373-377. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

VURM, P. Multisequential Grammars with Homogeneous Selectors. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 378-382. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. In DCAGRS. Vienna: 2001. p. 15-21. ISBN: 0-7167-8261-8.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Komunikační systém v rámci autonomních LAN sítí. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 316-318. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

HECKEL, M. Popis obrazových dat pro vyhledávání podle obsahu. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 265-267. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

BARTÍK, V. Získávání znalostí z dat - víceúrovňová asociační pravidla. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 244-246. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

PEŇÁS, P. Interpreted Workflow in Object Oriented Database Systems. In Proceedings of 4th International Conference on Information System Modelling -- ISM'01. Ostrava: Akademické nakladatelství CERM, 2001. p. 157-163. ISBN: 80-85988-51-8.
Detail

HEROUT, A., ZEMČÍK, P. Raster Volume Data Graphic Library. In Sborník ASIS 2001. Brno: 2001. p. 0 ( p.)ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

BUREŠ, F. DocBook - moderní prostředek pro tvorbu profesionální technické dokumentace. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 250-252. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

RICHTER, M., LISZTWAN, M., GREBENÍČEK, F., ZEMČÍK, P. One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity. In Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2001. p. 95-96. ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

ZEMČÍK, P., FUČÍK, O., RICHTER, M., VALENTA, P. Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design. In Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2001. p. 96-97. ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J. A Comparison of EN ISO 9001:2000 and the Capability Maturity Model for Software. In Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: 2001. p. 283-289. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

ČAPEK, D. Sound driven face animation. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 328-333. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

HONZÍK, J. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Ingenieurpädagogik. Klagenfurt: Internationa Associaton for Engineering Education, 2001. p. 115-118. ISSN: 0724-8873.
Detail

HONZÍK, J. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2001. p. 72-82. ISBN: 960-85316-6-7.
Detail

HONZÍK, J. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západačoská univerzita v Plzeni, 2001. s. 39-50. ISBN: 80-7082-783-1.
Detail

HONZÍK, J. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2001. s. 57-65. ISBN: 80-7082-783-1.
Detail

GRÉZL, F., ČERNOCKÝ, J. Comparison of MFC and RASTA-PLP parameterizations in recognition of distorted Czech words. In Proc. 10th Aachen Symposium on signal theory algorithms and software for mobile communications. Aachen: 2001. p. 429-434.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G. Diphone-like units for very low bit rate speech coder. In Proceeding of Internal Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Student session. Salt Lake City: 2001. p. 48-48. ISBN: 0-7803-7041-4.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G. Diphone-like units without phonemes-option for very low bit rate speech coding. In Proc. Eurocon2001. Bratislava: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, 2001. p. 463-467. ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., CHOLLET, G., BAUDOIN, G. Minimization of transition noise and HNM synthesis in very low bit rate speech coding. In 4th International Conference, TSD 2001 Železná Ruda, Czech Republic, September 2001 Proceedings. Berlin: Springer Verlag, 2001. p. 305-312. ISBN: 3-540-42557-8.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J. Minimization of transition noise in very low bit rate speech coding. In Proc. Radioelektronika 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 396-399. ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

GRÉZL, F., ČERNOCKÝ, J. Robustness of MFC and RASTA-PLP parameterizations in Recognition of Distorted Czech Words. In Proc. Radioelektronika 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 392-395. ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HEUVEL, H., BOUDY, J., BAKCSI, Z., ČERNOCKÝ, J., GALUNOV, V., KOCHANINA, J., MAJEWSKI, W., POLLÁK, P., RUSKO, M., SADOWSKI, J., STARONIEWICZ, P., TROPF, H. SpeechDat-East: Five multilingual speech databases for voice-operated teleservices completed. In Proc. EUROSPEECH 2001. Aalborg: International Speech Communication Association, 2001. p. 2059 ( p.)ISBN: 87-90834-09-7.
Detail

KUČERA, P. Fault tolernat design of control. In IWCIT’01. Ostrava: VŠB Ostrava, 2001. p. 149 ( p.)ISBN: 80-7078-907-7.
Detail

ŠOLC, F. Demonstrace deterministického chaosu. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 200 ( s.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

MACHO, T. Samonastavující se regulátory, využívající frekvenční analýzy. In SBORNÍK prací studentů a doktorandů. Brno: Cerm s. r. o, 1999. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-1155-4.
Detail

VAŇOUS, P., ŠOLC, F. Výuka modelování a indentifikace na ÚAMT v Brně. In Modeling and Simulation in Management, Informatics and Control. Žilina: EDIS - Žilina University publisher, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-7100883-4.
Detail

HRABEC, J., HONZÍK, B. Simulace autonomních mobilních robotů. In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2000. s. 103 ( s.)ISBN: 80-7080-401-7.
Detail

BRADÁČ, Z. Formal specification od hierarchical decentralized control systems. In International conference ASR´2001. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2001. p. 8 ( p.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

BRADÁČ, Z. Packet routing problem in hierarchical control system. In Proc. of 13th international conference on process control 2001. Štrbske pleso: STU Bratislava, 2001. p. 37 ( p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

BRADÁČ, Z. Propojování PLC sériovými sběrnicemi UNI-TELWAY a MODBUS. In Transfer 99. Brno: VUT Brno, 1999. s. G5 ( s.)ISBN: 80-214-1341-7.
Detail

BRADÁČ, Z. Síťová řešení UNI-TELWAY/MODBUS. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: VUT Brno, 1999. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1155-4.
Detail

ŠOLC, F. Modelling of Mechatronic Systems a Unified Approach. In International Summer School of Automation. Maribor: University of Maribor, 2001. p. 135 ( p.)ISBN: 86-435-0411-4.
Detail

HONZÍK, B. Obstacle avoidance for non-point mobile robots. In Proceedings of the IMACS Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2000. p. 887 ( p.)ISBN: 3-901608-15-X.
Detail

HONZÍK, B., ŽALUD, L., ŠOLC, F. Man-machine interface of the mobile manipulator. In Proceedings of the International Symposium on Measurement and Control in Robotics. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000. p. 121-126. ISBN: 3-901888-13-6.
Detail

HONZÍK, B. Simulation of the kinematically redundant mobile manipulator. In Matlab 2000. Praha: VŠCHT Praha, 2000. p. 91 ( p.)ISBN: 80-7080-401-7.
Detail

GRATZ, P. Linear microphone arrays for visualisation of sound fields. In Advanced Control Theory and Applications. Plovdiv, Bulharsko: Technical University - Sofia, 2003. p. 48 ( p.)ISBN: 954-8779-44-7.
Detail

GRATZ, P. ITERATIVE NEAR FIELD ACOUSTICAL HOLOGRAPHY ALGORITHM. In The 4th International Carphatian Control Conference ICCC 2003. Kosice: TU Kosice, 2003. p. 10 ( p.)ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

ČERNÝ, L., ŠTOHL, R. Training panels with current loop and PROFIBUS-PA utilization. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

MACHO, T., JURA, P. USING ORTHONORMAL FUNCTIONS FOR SYSTEM IDENTIFICATION AND MODELLING. In PROCESS CONTROL '03. Bratislava: Slovak University of Technolgy, 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

MACHO, T., JURA, P. Využití Laguerrových funkcí pro identifikaci dynamických systémů. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, konferenční servis, 2003. s. 35 ( s.)ISBN: 80-239-0201-6.
Detail

MACHO, T., JURA, P. Application of Orthonormal Functions in System Modeling and Identification. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 03 - PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2003. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

FIEDLER, P.; ZEZULKA, F. Interoperable technologies for automation. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovenia: University of Maribor, 2003. p. 877 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

KNOTEK, M., ZEZULKA, F. Robust control and its implementation in PLC for Multi-hoist surface treatment lines. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovinsko: Univerza v Mariboru, 2003. p. 887 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

BRADÁČ, Z., ŠEDIVÁ, S., HONZÍK, P. Internet Technologies for Use in Virtual Laboratories. In Digest of the proceedings of the WSEAS conferences. Greece: Nikos Mastorakis, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

BRADÁČ, Z., KUČERA, P., ZEZULKA, F. Formal Methods for Higher Reliability of the Industrial Automation. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovenia: TU Maribor, 2003. p. 891 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

JURA, P. The fuzzy controller tuning- A simulation approach. In International conference on industrial tools. Slovenia, Bled, Celje: TECOS, 2003. p. 381 ( p.)ISBN: 961-90401-7-1.
Detail

BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; FIEDLER, P.; CACH, P.; REJDA, Z.; PROKOP, M. Wireless communication standards for process automation. In Control systems design -03 - Abstracts Volume. Bratislava, Slovensko: IFAC, 2003. s. 39 ( s.)
Detail

HRUŠKA, T., ZENDULKA, J., ČEŠKA, M. Education in Information Technology at Brno University of Technology. In Proceedings of the International Conference - Advances in Infrastructure for e-business, e-education, e-science, and e-medicine on the Internet. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 88-85280-62-5.
Detail

BREJCHA, M., KRESLÍKOVÁ, J. Procesy v moderním managementu. In MOMAN 02. Acta Evida No 09. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 155-171. ISBN: 80-86596-03-6.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. p. 195-202. ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. p. 224-225. ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

ŠVÉDA, M. Rapid Prototyping of Embedded Distributed Systems. In IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 320-323. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Automatic Design of Image Operators Using Evolvable Hardware. In Proc. of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 132-139. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. Optimising Solution of the Scan Problem at RT Level Based on a Genetic Algorithm. In Proceedings of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems Workshop. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 44-51. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

KUTÁLEK, V., DVOŘÁK, V. Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with Hybrid Pipeline/Farm Architecture. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and System Workshop. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 296-299. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J. Design Space Exploration of Parallel Embedded Applications Based on Performance-Oriented Specifications. In Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2002. p. 71-75. ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

DVOŘÁK, V. Executable System-Level Specifications of HW/SW Architecture for Embedded Multiprocessor Systems. In Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2002. Stirling: University of Stirling, 2002. p. 65-70. ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

ZBOŘIL, F., ZBOŘIL, F. Formal Models of Agent Systems. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 163-168. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

MARUŠINEC, J. Bio-Entity simulations. In Proceedings of the 36th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2002. Vol. 1. Ostrava: 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

HRUBÝ, M., RÁBOVÁ, Z. HELEF: A New Simulation Language. In Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava: 2002. p. 39-47. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

KŘENA, B. A Case Study: Modelling Alternating Bit Protocol by PNtalk. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 65-72. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

KOČÍ, R., RÁBOVÁ, Z. The PNtalk System and Interoperability. In Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava: 2002. p. 73-80. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

KUTÁLEK, V., DVOŘÁK, V. Prototyping Parallel Applications Based on Divide and Conquer Strategy. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 313-320. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. A Design Space Exploration Scheme for High-Level Synthesis Systems. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 305-312. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J. Performance Prediction Model of Bus-Based Shared Memory Architectures. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 273-280. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

STAROBA, J. Optimization of a Fully Distributed Stack Filter Using Genetic Algorithms. In Proc. ot 8th conference Student EEICT. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 501-505. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. Normalized Testability Measures at RT Level: Utilization and Reasons for Creation. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS`02 Modeling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 297-304. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

STRNADEL, J. Evaluating Cost/Quality Trade-off Solutions Proposed During a DFT Process. In Proceeding of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 506-510. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

BARTÍK, V. Association Rule Discovery in Databases. In Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: 2002. p. 21-27. ISBN: 80-85988-70-4.
Detail

BURGET, R. Analyzing Logical Structure of a Web Site. In Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: 2002. p. 29-35. ISBN: 80-85988-70-4.
Detail

BURGET, R. HTML Document Analysis for Information Extraction. In Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 426-430. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

GÜTTNER, J., HRUŠKA, T. Dynamic Object Model In Interpreted Systems. In Proceedings od 5th International Conference ISM 02 - Information System Modelling. Ostrava: 2002. p. 103-110. ISBN: 80-85988-70-4.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Formal specification and verification of already composed systems. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 511-515. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

HECKEL, M. Texture Image Description for Content Based Image Retrieval. In Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002. 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 450-454. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Ratio cut hypergraph partitioning using BDD based MBOA optimization algorithm. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Faculty of Informatics and Information Technology STU, 2002. p. 87-96. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Bayes-Dirichlet BDD as a probabilistic model for logic functions and evolutionary circuit decomposer. In Mendel 2002. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2002. p. 117-124. ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

ZACIOS, D. Agent-Oriented Technology for Telecommunications. In Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002 Vol. 3. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 520-524. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZACIOS, D. Agent-Oriented Technology for Telecommunications. In Proceedings of 36th International Conference Mosis '02 Vol. 1. Ostrava: 2002. p. 207-213. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

SEKANINA, L., TORRESEN, J. Detection of Norwegian Speed Limit Signs. In Proc. of the 16th European Simulation Multiconference. Delft: SCS Publication House, 2002. p. 337-340. ISBN: 90-77039-07-4.
Detail

OČENÁŠEK, J., SCHWARZ, J. Development system DEBOA for rapid prototyping of evolutionary applications. In Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: 2002. p. 169-176. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Estimation Distribution Algorithm for mixed continuous-discrete optimization problems. In Proceedings of the 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence. Kosice: IOS Press, 2002. p. 227-232. ISBN: 1-58603-256-9.
Detail

OČENÁŠEK, J., SCHWARZ, J. The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization. In EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems. Athens: 2001. p. 115-120. ISBN: 84-89925-97-6.
Detail

MARTINEK, D. Optimization of fuzzy model parameters. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 465-470. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ELBL, S. Pushdown transducer with restricted output. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 1-4. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SLLAME M., A., SEKANINA, L. An Evolutionary-Based Algorithm to the Module Selection Process in High-Level Synthesis. In Mendel 2002 - 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 87-92. ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

KUBÍČEK, V. A Construction of a Grammar. In Proceedings of 5th International Conference on Information Systems Modelling. Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: 2002. p. 173-180. ISBN: 80-859988-70-4.
Detail

SMOLÍK, P., HRUŠKA, T. Distributed Information Systems Buliding Techniques. In Proceedings od SSGRR 2002s Conference. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 88-85280-63-3.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J. Zefektivnění řešení týmových projektů ve výuce projektového řízení. In Pedagogický software 2002. Scientific Pedagogical Publishing. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2002. s. 21-22. ISBN: 80-85645-46-7.
Detail

DVOŘÁK, V. Simulation and Prototyping in Teaching Parallel Architectures, Algorithms, and Programming Models. In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications. Volume II. Las Vegas, Nevada: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2002. p. 934-940. ISBN: 1-892512-88-2.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. An Efficient List-Based Scheduling Algorithm for High-Level-Synthesis. In EUROMICRO Symposium on Digital System Design (DSD2002): Architecture, Methods and Tools, IEEE Computer Society. IEEE Computer Society. Dortmund, Germany: IEEE Computer Society Press, 2002. p. 316-323. ISBN: 0-7695-1790-0.
Detail

SLLAME M., A. Efficient Design Space Characterization Toward Realizing High-Performance Digital systems. In Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS'02 Conference. Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 144-149. ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

STAROBA, J., DVOŘÁK, V. Parallel Linear Equations Solvers for Scientific Simulation: Cluster and SMP Experience. In Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS'02 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2002. p. 225-230. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

PERINGER, P. New design and implementation concepts for SIMLIB/C++. In Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: 2002. p. 201-204. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

MEDUNA, A., VURM, P., HRUBÝ, M. Model syntaktické analýzy formálních jazyků. In Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002. s. 109-114. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

CARUANA, E., ČEŠKA, M., SKLENÁŘ, J. Petri Nets and their Use in Modelling of Manufacturing Systems. In ASIS 2002 - Advanced Simulation of System. Ostrava: 2002. p. 17-28. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

ZENDULKA, J., KUBÍČEK, V. Construction of a Fuzzy Grammar from a Set of Sentences. In Knowledge-Based Software Engineering. Proceedings of the internetaional conference SOFSEM'02, Maribor. Amsterdam: IOS Press, 2002. p. 108-115. ISBN: 1-58603-274-7.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. Testability Improvements Based on the Combination of Analytical and Evolutionary Approaches at RT Level. In Proceedings of Euromicro Symposium on Digital System Design Architectures, Methods and Tools DSD'2002. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2002. p. 166-173. ISBN: 0-7695-1790-0.
Detail

JANOUŠEK, V., KOČÍ, R. PNtalk - An Open System for Prototyping and Simulation. In Proceedings of The 28th ASU Conference. ASU Newsletter. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 133-146. ISSN: 1102-593X.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. A Survey of Bioinspired Methods for Design of Fault Tolerant Reconfigurable Architectures. In Proc. of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Talinn Technical University, 2002. p. 355-358. ISBN: 9985-59-292-1.
Detail

ZBOŘIL, F., KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. The Identification of Feedback Loops in RTL Structures. In Proceedings of The fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Edition 55. Košice: The University of Technology Košice, 2002. p. 142-147. ISBN: 80-7099-879-2.
Detail

DRÁBEK, V., SEKANINA, L. Basic Principles of Bio-Inspired Approaches to Fault Tolerance: Tutorial. In Design for Test of Systems on Chip: Digital Test. Tallinn: Talinn Technical University, 2002. p. 1-48. ISBN: 0000-00-000-0.
Detail

KOTÁSEK, P., ZENDULKA, J. Describing the Data Mining Process with DMSL. In Advances in Database and Information Systems. Vol. 2: Research Communications. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 131-140. ISBN: 80-227-1744-4.
Detail

MARTINEK, D. Grafová struktura pro heterogenní modelování. In Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002. s. 209-212. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

MARTINEK, D. Fuzzy and heterogeneous modelling in SIMLIB/C++. In Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. ASU Newsletter. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2002. p. 105-114. ISSN: 1102-593X.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J. Formalizace procesu do šablony projektu. In PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 152-158. ISBN: 80-86596-05-2.
Detail

BREJCHA, M., KRESLÍKOVÁ, J. Vztah procesů a projektů v moderním managementu. In PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-05-2.
Detail

BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Objektově orientované projektové řízení. In PROMA 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002. s. 17-28. ISBN: 80-86596-13-3.
Detail

MATĚJKA, P., SCHWARZ, P., KARAFIÁT, M., ČERNOCKÝ, J. Some like it Gaussian... In Proc. 5th International Conference Text, Speech and Dialogue, TSD2002. Lecture notes in artificial intelligence 2448. Berlin: Springer Verlag, 2002. p. 321-324. ISBN: 3-540-44129-8.
Detail

SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Keyword detection in Czech fluent speech. In Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KARAFIÁT, M., ČERNOCKÝ, J. Context dependent Hidden Markov models in recognition of Czech. In Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

GRÉZL, F., BURGET, L., JAIN, P., ČERNOCKÝ, J. Improving TRAPS features using LDA. In Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

SCHWARZ, P. Modifications of Viterbi algorithms for keyword detection. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

FUČÍK, O., ZEMČÍK, P. Obrazové aplikace akcelerované v hardware. In AUTOS 2002 Automatizace systémů. sborník přednášek. Praha: České vysoké učení technické, 2002. s. 165-171. ISBN: 1213-8134.
Detail

HANÁČEK, P., RÁBOVÁ, Z. Využití modelů při analýze rizik. In Proceedings of ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002. s. 9-16. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

HANÁČEK, P. Elektronický podpis a PKI v platebních systémech. In Sborník konference Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore. Žilina: NMC, 2002. s. 21-26. ISBN: 80-85655-20-9.
Detail

MOTLÍČEK, P., BURGET, L. Noise estimation for efficient speech enhancement and robust speech recognition. In Proc. 7th International Conference on Spoken Language Processing. Denver: International Speech Communication Association, 2002. p. 1033-1036. ISBN: 1-876346-42-6.
Detail

MOTLÍČEK, P., BURGET, L. Application of Mel-scale Filter bank for Noise Estimation in Speech Processing. In 12th International Czech-Slovak Scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BUREŠ, F. DocBook and Creation of Technical Documents. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 421-425. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MOTLÍČEK, P., BURGET, L. Efficient Noise Estimation and its Application for Robust Speech Recognition. In 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 2002 Proceedings. Berlin: Springer Verlag, 2002. p. 229-236. ISBN: 3-540-44129-8.
Detail

MOTLÍČEK, P. Noise Estimation for Spectral Subtraction in Speech Processing. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ČERNOHORSKÝ, J. Simulation of queueing networks in Java. In Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. ASU Newsletter. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2002. p. 63-69. ISSN: 1102-593X.
Detail

ČERNOHORSKÝ, J. Optimization of Discrete Parameters of Queueing Network. In Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2002. p. 205-208. ISBN: 80-85988-77-1.
Detail

ČERNOHORSKÝ, J. Discrete simulation in Java. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ČERNOCKÝ, J., KARAFIÁT, M. Differences between context dependent and context independent Hidden Markov Models for recognition of Czech. In Proc. of 8th student conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering TUB, 2002. p. 328 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

GRÉZL, F. Classifiers in speech recognition systems based on TRAPS. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 74-77. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZEMČÍK, P. Hardware Acceleration of Graphics and Imaging Algorithms using FPGAs. In Proceedings of SCCG. Budmerice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 1-58113-608-0.
Detail

LEGÁT, P., VAVERKA, L., VAVERKA, L. Integrated Type Analyzer and State Space Generator of Object-Oriented Petri Nets. In Brazilian Petri Net Meeting. Natal: 2002.
Detail

LEGÁT, P. Units for automatic language independent speech processing. In Proc. LREC 2002 - workshop on Portability issues in human language technologies. Las Palmas: European Language Resources Association, 2002. p. 7-13.
Detail

HANÁČEK, P. Bezpečnost mobilních zařízení ve světle nových aplikací. In Sborník konference Security 2002. Praha: 2002. s. 39-46.
Detail

HANÁČEK, P. Bezpečnost čipových karet proti útokům. Sborník konference SmartWorld 2002. Zlín: 2002. s. 0-0.
Detail

VRBA, K. Hodnocení bezpečnosti IT podle normy ISO/IEC 15408. In Sborník konference Informační bezpečnost - teorie a praxe. Brno: 2002.
Detail

VRBA, K. Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu. In Sborník konference Trendy IT Security. Praha: 2002.
Detail

BURGET, L., DUPONT, S., GARUDADRI, H., GRÉZL, F., HEŘMANSKÝ, H., JAIN, P., KAJAREKAR, S., MORGAN, N. QUALCOMM-ICSI-OGI Features for ASR. In Proc. 7th International Conference on Spoken Language Processing. Denver: International Speech Communication Association, 2002. p. 4 ( p.)ISBN: 1-876346-42-6.
Detail

MARUŠINEC, J. Simulation of Live Objects in 3D Real-time Environment. In Proceedings of 28th ASU Conference. ASU Newsletter. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 1 ( p.)ISSN: 1102-593X.
Detail

HRUBÝ, M., RÁBOVÁ, Z. Modelling of Real-world Objects using the HELEF Language. In Proceedings of The 28th ASU Conference. ASU Newsletter. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 47-57. ISSN: 1102-593X.
Detail

KUTÁLEK, V. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 67-72. ISBN: 80-214-2471-0.
Detail

MIKA, D. Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového systému. In Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 17-23. ISBN: 80-214-2471-0.
Detail

HECKEL, M., ZENDULKA, J. Data Mining and Its Use in Texture Analysis. In Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsaw: Warsaw University, 2003. p. 225-234. ISBN: 83-88374-71-0.
Detail

ŠPANĚL, M. Face Representation and Tracking Using Gabor Wavelet Networks. In Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 303-305. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

SLAVÍČEK, P. Discrete Event System Specification - DEVS. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

HRUBÝ, M., KOČÍ, R. Modern Simulation Techniques and Tools. In Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2003. s. 7-15. ISBN: 80-8070-139-3.
Detail

SMRČKA, A. Universal disassembler. In Proceedings of the International Conference and Competition - Student EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 346-348. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

JENDERKA, P. VUT Brno room for meeting recordings. In 4th European Master School on Language and Speech, Barcelona, Spain 2003. Barcelona: 2003. p. 0 ( p.)
Detail

ČECH, V., KRESLÍKOVÁ, J. Výuka řízení projektů na příkladech ve studentských projektech. In EDMAN 03 Education for Management. Acta Evida No 22. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-25-7.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J., KUBÁT, L. Jakost v managementu projektu a ISO 9001. In PROMA 03. Acta Evida No 23. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-28-1.
Detail

DVOŘÁK, V. Communication Architectures for Application-Specific Multiprocessor Systems (on a Chip). In Proc. of the 11th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2003. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2003. p. 778-782. ISBN: 953-6114-64-X.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Visualizing formal specifications using diagrams. In 11. International Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture , University of Split, 2003. p. 165 ( p.)ISBN: 953-6114-64-X.
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech Technology. In Proceedings of the 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence. Tallahassee: Indian International Conference of Artificial Intelligence, 2003. p. 703-711. ISBN: 0-9727412-0-8.
Detail

ŠMARDA, I. Využití svobodného software. In Sborník a abstrakt XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 1-7. ISBN: 80-7231-105-0.
Detail

BUREŠ, F., RYŠAVÝ, O. Formal specification of IEEE1451.1 fragments. In 11. International Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture , University of Split, 2003. p. 282-287. ISBN: 953-6114-64-X.
Detail

HRUŠKA, T., GÜTTNER, J. Sémantický web jako flexibilní databáze. In Datakon 2003 - Proceedings of the Annual Database Conference. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 217-226. ISBN: 80-210-3215-4.
Detail

GÜTTNER, J. Objects in the Semantic Web. In SoftCOM 2003 - International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2003. p. 19-23. ISBN: 953-6114-64-X.
Detail

HANÁČEK, P., RÁBOVÁ, Z., ZBOŘIL, F. Model okolního prostředí mobilního robota. In MOSMIC'2003. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2003. s. 25-30. ISBN: 80-8070-139-3.
Detail

SZŐKE, I. Změny prozodie syntetické řeči. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 252-254. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

SZŐKE, I. Prosodic Modification of Synthetic Speech. In Proceedings of The International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 349-352. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

PERINGER, P., FLORIÁN, V. Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace. In Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003. s. 999 ( s.)ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

KRŠEK, P., KRUPA, P. Human tissue geometrical modelling. In Applied Simulation and Modeling. Calgary: The International Association of Science and Technology for Development, 2003. p. 357-362. ISBN: 0-88986-384-9.
Detail

ORSÁG, F., DRAHANSKÝ, M. Biometric Security Systems. In Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003. Praha: ECOM-MONITOR, 2003. p. 1-10. ISBN: 80-903083-3-3.
Detail

PETRUCHA, R., ROTTER, L. Electronic application form at BUT Brno. In Proceedings of International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 250-253. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

ZACIOS, D. Simulation System TKSL in a Database Environment. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS '03. Ostrava: 2003. p. 137-142. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

KUNOVSKÝ, J., ZACIOS, D. Dynamika simulace v reálném čase. In Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003. s. 271-274. ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

HANÁČEK, P., RÁBOVÁ, Z. Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti. In Proceedings of ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003. s. 9-13. ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

HANÁČEK, P. Čipové karty v informačních systémech. In Sborník konference Datakon 2003. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 15-22. ISBN: 80-210-3215-4.
Detail

VÍTEK, M. Nové operace v teorii formálních jazyků a jejich užití. In Proceedings of 9th conference and competition EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 191-193. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

VÍTEK, M. New operations in formal language theory and their use. In Proceedings of the international conference and competition. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 259-263. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

ZEMČÍK, P., ŠPANĚL, M. Face Representation and Tracking Using Gabor Wavelet Networks. In Proceedings of the Central European Seminar on Computer Graphics. Budmerice: 2003. p. 163-169.
Detail

POTÚČEK, I. Sledování pohybu objektů v sekvenci snímků. In Sborník Vysokého učení technického v Brně. Sborník Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 412-415. ISSN: 0542-7462.
Detail

POTÚČEK, I. Person Tracking Using Omnidirectional View. In Proceedings of the 9th conference STUDENT EEICT 2003. Vědecký sborník. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 603-607. ISBN: 80-214-2379-X. ISSN: 0572-3043.
Detail

CRHA, L. Single chip FPGA realization of a 2D multicomponent wavelet transform. In Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. Rome: IEEE Signal Processing Society, 2003. p. 1 (1 s.). ISBN: 953-184-062-8.
Detail

ZEMČÍK, P. Industry and education - Czech experience. In Proceedings of New Horizons in Industry and Education. Herakleion: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2003. p. 49-53. ISBN: 960-85316-7-5.
Detail

HAVRÁNEK, Z. Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody. In PROCEEDINGS the 6th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 275-284. ISBN: 80-7194-662-1.
Detail

HYNČICA, O. Bluetooth for Mobile Robot Communication. In 8th International Student Conference on. Praha: CVUT, 2004. p. IC20 ( p.)
Detail

HROUZEK, M. Feedback Control in Atomic Force Microscope used as a nano-manipulator. In 4th International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow, UK: Orgit Ltd., 2004. p. 182 ( p.)ISBN: 80-86059-41-3.
Detail

VAŠINA, M., ŠOLC, F. Modelling of Hysteresis - Shape Memory Alloys. In Proceedings of the XXVIth International Autumn Colloquium Avanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, Ostrava, 2004. p. 70 ( p.)ISBN: 80-86840-03-4.
Detail

KUČERA, P.; ZEZULKA, F. Software reliability model for PLC. In proceedings on the 8th World Multi-conference SCI'04. Intern. Inst. of Informatics and Systemics. Orlando: Nagib Callaos, 2004. p. 349-352. ISBN: 980-6560-13-2.
Detail

KOVÁR, M. The de Groot dual for general collections of sets. In Proceedings of the Dagstuhl Seminar 04351 - Spatial Representation: Discrete vs. Continuous Computational Models. Schloss Dagstuhl, Deutschland: IBFI Schloss Dagstuhl, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. The Hofmann-Mislove Theorem for general posets. In Proceedings of the Dagstuhl Seminar 04351 - Spatial Representation: Discrete vs. Continuous Computational Models. Schloss Dagstuhl, Deutschland: IBFI Schloss Dagstuhl, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. The Hofmann-Mislove Theorem for general topological structures. In Proceedings of the Dagstuhl Seminar 04351 - Spatial Representation: Discrete vs. Continuous Computational Models. Schloss Dagstuhl, Deutschland: IBFI Schloss Dagstuhl, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. On Maximality of Compact Topologies. In Proceedings of the Dagstuhl Seminar 04351 - Spatial Representation: Discrete vs. Continuous Computational Models. Schloss Dagstuhl, Deutschland: IBFI Schloss Dagstuhl, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOVÁR, M. The de Groot dual for topological systems and locales. In 3. mezinárodní matematický workshop. Brno, Česká republika: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

KOVÁR, M. A note to the topology generated by Scott-open filters. In 3. mezinárodní matematický workshop. Brno, Česká republika: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. In Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer, 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 3-540-23049-1.
Detail

MALEC, Z. THE VIBRATION OF CONTACTS OFAN ELECTROMAGNETIC RELAY. In XVII IMEKO WORLD CONGRESS IMEKO 2000. Viena, Austria: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000. p. 87 ( p.)ISBN: 3-901888-07-1.
Detail

ŠTOHL, R. Identifikace zón jako základ řízení separací chemických látek. In RIP 2004. Pardubice: Česká společnost průmyslové chemie při Univerzitě Pardubice, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KUTÁLEK, V., DVOŘÁK, V. A multi-protocol cache controller. In IFAC Workshop on Programmable devices and systems - PDS 2003. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2003. p. 220-225. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

ŠVÉDA, M. Executable Specifications with Rapid Prototyping for Embedded Distributed Systems. In Programmable Devices and Systems 2003. IFAC Proceedings, Pergamon. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003. p. 49-54. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

MIKA, D., KOTÁSEK, Z. Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. In Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2003. p. 447-452. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

BURGET, R. Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat. In Sborník příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 271-280. ISBN: 80-248-0229-5.
Detail

KAŠPÁREK, T. ALSA pro Compaq iPAQ. In Sborník konference OpenWeekend 2003. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2003. s. 59-65. ISBN: 80-01-02723-6.
Detail

ČEŠKA, M., HAŠA, L., VOJNAR, T. Partial Order Reduction in Model Checking of Object-Oriented Petri Nets. In Cast and Complexity in Biological, Physical and Engineering Systems, Extended Abstracts, Eurocast 2003. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands: University of Las Palmas, 2003. p. 254-256. ISBN: 84-688-0820-2.
Detail

ŠVÉDA, M. Rapid Prototyping of Networked Embedded Systems. In Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003. p. 125-132. ISBN: 0-7695-1917-2.
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003. p. 169-172. ISBN: 0-7695-1917-2.
Detail

RYŠAVÝ, O., ŠVÉDA, M. A Minimal Formal Language for Object-Oriented Specifications. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 35-40. ISBN: 1-85769-189-X.
Detail

ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Automatically Generated CSP Specifications. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 41-47. ISBN: 1-85769-189X.
Detail

SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. On the Automatic Design of Testable Circuits. In Proceedings of IEEE Workshop on Design nad Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2003. p. 299-300. ISBN: 83-7143-557-6.
Detail

MIKA, D. The Test Controller Design Based on I-Path Concept. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 624-628. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

MIKA, D., KOTÁSEK, Z. The Test Controller Model Based on The Timed Automaton. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 107-114. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

ORSÁG, F., ZBOŘIL, F. Endpoint Detection in the Continuous Speech Using the Neural Networks. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 10-16. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

PERINGER, P., MARTINEK, D. Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 157-164. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

KOČÍ, R., RÁBOVÁ, Z. Purposes of the PNtalk System. In Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava: 2003. p. 149-156. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

STRNADEL, J. Scan Layout Encoding by Means of a Binary String. In Proceedings of 37th International Conference on Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 115-122. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Object-oriented modelling and simulation of software development lifecycle. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

BEDNÁŘ, D. Project Management in Development of Software Products with Object-Oriented Technology. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KUTÁLEK, V., DVOŘÁK, V. Tuning Parallel Performance of Global Image Processing Operators. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 57-64. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

SEKANINA, L. Towards Evolvable IP Cores for FPGAs. In Proc. of The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 145-154. ISBN: 0-7695-1977-6.
Detail

SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where Evolution Beats Engineers. In The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 135-144. ISBN: 0-7695-1977-6.
Detail

HAŠA, L., ČEŠKA, M. Allocational Temporal Logic in Model Checking for Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 177-182. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

OČENÁŠEK, J., SCHWARZ, J., PELIKÁN, M. Design of Multithreaded Estimation of Distribution Algorithms. In Procceedings of GECCO 2003, USA. Chicago: Kluwer Verlag, 2003. p. 1247-1258. ISBN: 3-540-40-603-4.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. ACCELERATED BAYESIAN OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR ADVANCED HYPERGRAPH PARTITIONING, accepted paper. In Procceedings of MENDEL 2003. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2003. p. 133-141. ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

KALÁB, P. Dual grammars. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modeling. 1st edition. Ostrava: 2003. p. 201-208. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

LORENC, L. A New Method of Optimization in Parallel Compilers. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modelling. 1st edition. Ostrava: 2003. p. 187-194. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

ELBL, S. Parallel Translation Based On Grammar Systems. In Proceedings Of 9th Conference And Competition Student EEICT Volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 551-555. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KOLKA, M. Multiturtle L-system Interpretation. In Proceedings of 6th International Conference ISIM 03 Information System Implementation and Modeling. Ostrava: 2003. p. 179-186. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

STAROBA, J. Collective Communication Scheduling for Parallel Computers. In Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 65-70. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

ŠKRKAL, O. The Left-Most Derivation of Type Two in Matrix Grammars. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 566-570. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

ŠKRKAL, O. The Leftmost Derivation of Type Two in Matrix Grammars. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information System Implementation and Modeling. Ostrava: 2003. p. 195-199. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

BARTÍK, V. Average Distance Based Method For Association Rules Discovery In Relational Databases. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 - Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: 2003. p. 161-168. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

ELBL, S. Parallel Translation Based On Grammar Systems. In Proceedings Of The International Conference And Competition Student EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 269-273. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

DVOŘÁK, V., KUTÁLEK, V. A Methodology for Designing Communication Architectures for Multiprocessor SoCs. In Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society, 2003. p. 455-458. ISBN: 0-7695-2003-0.
Detail

ŠVEC, M. Simple Semi-Conditional ET0L Grammars. In Proceedings of the International Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 283-287. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

STAROBA, J., DVOŘÁK, V. Genetic Algorithm Optimization of Group Communications. In 9th International Conference on Soft Computing Mendel 2003. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2003. p. 47-52. ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

CRHA, L. 2D Multicomponent Wavelet Transform. In Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2003. p. 1 (1 s.). ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

HRUBÝ, M. A General Heterogeneous Simulation Kernel. In Proceedings of the International Conference and Competition - Student EECIT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 353-357. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

KOČÍ, R. The Open Architecture of the PNtalk System. In Proceedings of the International Conference and Competition - Student EECIT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 358-362. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

BUSCH, C., DRAHANSKÝ, M., ARNOLD, M. Comparative Study on Fingerprint Recognition Systems - Project BioFinger. In Proceedings BIOSIG 2003: Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2003. p. 33-38. ISBN: 3-88579-360-1.
Detail

BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Object-oriented model of Processes in Project Management. In ASIS 2003. Ostrava: 2003. p. 335-342. ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D. Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí. In EDMAN 03. Acta Evida № 22. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-86596-25-7.
Detail

KOTÁSEK, P., ZENDULKA, J. Data Cleaning Functionality in DMSL. In Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: 2003. p. 99-108. ISBN: 80-85988-84-4.
Detail

FRYDRYCH, M., DOBŠÍK, M. Toolkit for Animation of Finnish Talking Head. In ISCA Tutorial and Research Workshop on Audio Visual Speech Processing (AVSP'03). International Conference on Audio-Visual Speech Processing. St Jorioz France: International Speech Communication Association, 2003. p. 199-204. ISSN: 1680-8908.
Detail

KOLKA, M. Note on Exponential Density. In Proceeding CDROM version Conference and Competition Student EEICT 2002. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2002. p. 10 ( p.)
Detail

KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. Test scheduling for embedded systems. In Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 463-467. ISBN: 0-7695-2003-0.
Detail

ŠVÉDA, M. Engineering of Computer-Based Systems: Brno in 2004. In Proceedings EDS'03. Electronic Devides and Systems, 10th. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 85-88. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

PROVAZNÍK, I., KOLKA, M. Genetic Algorithms for Precise Detection of Edges in Noisy Images. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 239-243. ISBN: 80-214-1860.
Detail

PROVAZNÍK, I., KOLKA, M. Connecting of Turtles in a Programming Language Based on L-systems. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 244-248. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

ZBOŘIL, F., ZBOŘIL, F. Plan Reconsideration in Hybrid Agent System. In Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: 2003. p. 315-321. ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J. Genetic Search for the Shortest Group Communications on Irregular Topologies. In Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: 2003. p. 321-326. ISBN: 80-85988-88-7.
Detail

HEŘMANSKÝ, H., GRÉZL, F. Local averaging and differentiating of spectral plane for TRAP-based ASR. In Proc. EUROSPEECH 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneva: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2003. p. 0 ( p.)ISSN: 1018-4074.
Detail

OČENÁŠEK, P. Verifikace bezpečnostních protokolů. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 211-213. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

JANOUŠEK, V., KOČÍ, R. PNtalk: Concurrent Language with MOP. In Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsawa: Warsaw University, 2003. p. 271-282. ISBN: 83-88374-71-0.
Detail

KNOTEK, M. Fault location by time analysis. In Proceedings IESM05. Marrakech, Marocco: IESM'05, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

BIDLO, M. Zpracování obrazu s využitím celulárního automatu. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 228-230. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

BIDLO, R. Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 164-166. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

OČENÁŠEK, P. Platformově nezávislé zabezpečení elektronické pošty. In Proceedings of the 8th Conference and Competition STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2002. s. 229-231. ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

MARTÍNEK, T. Deterministic parallel LR parsing. In Proceedings of 8th conference and competition STUDENT EEICT 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 192-194. ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

KRŠEK, P. Nové možnosti tvorby MKP modelů z CT/MR dat. In Inženýrská mechanika 2001. Praha: Akademie věd ČR, 2001. s. 153-154. ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

MOTLÍČEK, P. Application of Re-segmentation in Very Low Bit Rate Speech Coding. In Proceedings of 7th Conference STUDENT EEICT 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2001. p. 269-274. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

Caldas M., Jafari S., Kovár M. M. A note on $G_\delta$-sets and associated low separation axioms. In 4. mezinárodní matematický workshop. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

Kovár M. M. An Introduction to the Mutual Compactificability. In 4. mezinárodní matematický workshop. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., BLECHA, R. Distributed Control System for Robotic Manipulators. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovenia: TU Maribor, 2003. p. 169 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

KNOTEK, M. Diagnostic des défaillances par analyse arriere. In Actes du Congrès: Qualité et Sûreté de Functionnement. Bordeaux, France: LAPS - Université Bordeaux I, LGP - Ecole Nationale d'Ingéniuers de Tarbes, 2005. s. 255 ( s.)ISBN: 2-9523929-0-0.
Detail

CVRČEK, D. Using Evidence for Trust Computation. In Mikulášská kryptobesídka. Brno: ECOM-MONITOR, 2003. p. 12-20.
Detail

CVRČEK, D., MASAŘÍK, K. Private Key Infrastructure. In Proceedings of Security and Protection of Information 2003. Brno: 2003. p. 15-24. ISBN: 80-85960-50-8.
Detail

KOTÁSEK, Z., TUPEC, P. New approach to the FPGA testing based on the Boundary Scan. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: 2004. p. 120-123. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. A Development Environment for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In Proceedings of the 2004 ISA/IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004. p. 170-176. ISBN: 0-7803-8143-2.
Detail

RÁB, J. Design and Verification of Real-Time UML System Models. In Programmable Devices and Systems 2003. IFAC Proceedings, Pergamon. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003. p. 311-314. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

BUREŠ, F., RYŠAVÝ, O. A Graph Representation for Use Case Specifications. In Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004. p. 686 ( p.)ISBN: 960-8052-95-5.
Detail

BUREŠ, F., ŠČUGLÍK, F. Shared variables in CSP. In Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004. p. 690 ( p.)ISBN: 960-8052-95-5.
Detail

STAROBA, J., DVOŘÁK, V. Design of Low-Cost Communication Algorithms for Irregular Networks. In Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN '04. Colmar: University of Haute Alsace, 2004. p. 980-985. ISBN: 0-86341-325-0.
Detail

KRŠEK, P., ČERNOCHOVÁ, P., KAŇOVSKÁ, K., KRUPA, P. Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii. In VII Brněnské implantologické dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2004. s. 12-12. ISBN: 80-210-3334-7.
Detail

RÁBOVÁ, Z., HANÁČEK, P., PERINGER, P. Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů. In NETSS2004. Ostrava: MARQ, 2004. s. 115-120. ISBN: 80-85988-92-5.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D., KUBÁT, L. Metrics Models for Software Development. In NETSS2004. Acta MOSIS No. 94. Ostrava: 2004. p. 97-102. ISBN: 80-85988-92-5.
Detail

HEROUT, A., ZEMČÍK, P. Animated Particle Rendering in DSP and FPGA. In SCCG 2004 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 237-242. ISBN: 80-223-1918-X.
Detail

SZŐKE, I. Speech units automatically generated by ergodic hidden Markov model. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. In Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer Verlag, 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 3-540-23049-1.
Detail

OČENÁŠEK, P. On Inductive Approach in Security Protocol Verification. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2004. p. 272-276. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KOČÍ, R. Open Implementation of the Simulation Framework. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: 2004. p. 73-80. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

KUNOVSKÝ, J., ZACIOS, D., TOMICA, P. Modern Taylor Series Method and Coefficients of Fourier Transform Series. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: 2004. p. 87-92. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

FRIEDL, Š., SEKANINA, L. The First Circuits Evolved in a Physical Virtual Reconfigurable Device. In Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004. p. 35-42. ISBN: 80-969117-9-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F., ZBOŘIL, F. Biometrics in Security Applications. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: 2004. p. 201-206. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

ZBOŘIL, F. Argumentation Base Selection. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: 2004. p. 207-212. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

SUMEC, S. Simulation of Parallel Ray Tracing. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: 2004. p. 150 ( p.)ISBN: 80-85988-98.
Detail

KADLEC, J. Lip detection in low resolution images. In Proceeding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: 2004. p. 303-306. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

BERAN, V., POTÚČEK, I. REAL-TIME RECONSTRUCTION OF INCOMPLETE HUMAN MODEL USING COMPUTER VISION. In Proceeding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: 2004. p. 298-302. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SUMEC, S. Multi View Person Localization. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 432 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

POTÚČEK, I., SUMEC, S., ŠPANĚL, M. Participant activity detection by hands and face movement tracking in the meeting room. In 2004 Computer Graphics International (CGI 2004). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. p. 632-635. ISBN: 0-7695-2717-1.
Detail

POTÚČEK, I., WALLHOFF, F., ZOBL, M., RIGOLL, G. Dynamic Tracking in Meeting Room Scenarios Using Omnidirectional View. In 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2004). Cambridge: IEEE Computer Society, 2004. p. 933-936. ISBN: 0-7695-2128-2.
Detail

BERAN, V. Augmented Multi-User Communication System. In Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces. Gallipoli: Association for Computing Machinery, 2004. p. 257-260. ISBN: 1-58113-867-9.
Detail

VÍTEK, M. Insertion and Deletion Operations. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004. p. 292-296. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

FLORIÁN, V., SLAVÍČEK, P. Roles of visualization tools in distributed simulations. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 339-343. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Multibiometric Systems. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004. p. 1-5. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PETRUCHA, R. The Semantic Web. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004. p. 277-281. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

CRHA, L. System for the license plate detection and image compression using hardware. In Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004. p. 274-276. ISBN: 80-969117-9-1.
Detail

CRHA, L., FUČÍK, O., DRÁBEK, V. Image filter implementation in FPGA used for the license plate. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: 2004. p. 169-174. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

KAŠPÁREK, T. Sun Grid Engine - když se počítá hodně a dlouho. In Sborník konference OpenWeekend 2004. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2004. s. 71-76. ISBN: 80-01-03085.
Detail

ELBL, S., MEDUNA, A. Grammar Systems of Finite Index. In Proceedings of 7th International Conference ISIM '04. Ostrava: 2004. p. 141-146. ISBN: 80-85988-99-2.
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Biometric Security Systems: Robustness of the Fingerprint and Speech Technologies. In BT 2004 - International Workshop on Biometric Technologies. Calgary: 2004. p. 99-103.
Detail

ELBL, S., MEDUNA, A. Finite Index in Language Theory. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004. p. 247-251. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

DVOŘÁK, V. Formal Specifications of an Extended Phase-Parallel Model of Stream Processing. In Proc. of Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2004. p. 37-44. ISBN: 1-85769-1970.
Detail

RYŠAVÝ, O., BUREŠ, F., ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Integration of Formal Methods in a Specification Framework for Embedded Systems. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: IEEE Computer Society, 2004. p. 57-63. ISBN: 1-85769-1970.
Detail

MARTINEK, D. General Hierarchical Network. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2004. p. 81-86. ISBN: 80-85988-98-4.
Detail

BUREŠ, F., RYŠAVÝ, O. Formal Abstract Architecture for Use Case Specifications. In Proceedings of the 11th IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004. p. 203-211. ISBN: 0-7695-21258.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Theory and Applications of Evolvable Embedded Systems. In Proc. of the 11th IEEE Int. Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2004. p. 186-193. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

MATOUŠEK, P. Tools for Parametric Verification: A Comparison on a Case Study. In Proceedings of the 5th Joint Workshop on FSCBS. Stirling: University of Stirling, 2004. p. 45-55. ISBN: 1-85769-197-0.
Detail

RŮŽIČKA, R., TUPEC, P. Formal Approach to Synthesis of a Test Controller. In Proceedings of Eleventh International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2004. p. 348-355. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J. Multimodal Phoneme Recognition of Meeting Data. In 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 2004 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Brno: Springer Verlag, 2004. p. 379-384. ISBN: 3-540-23049-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

JENDERKA, P., POTÚČEK, I., SUMEC, S. Meeting recordings at Brno University of Technology. In AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOPEČEK, T. On Vertical Restrictions of Grammatical Derivations. In Proceedings of 10th edition Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 257-261. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KOPEČEK, T. Reduction of Simple-Semi-Conditional Grammars. In Proceedings of 9th Conference nad Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

FUČÍK, O., ZEMČÍK, P., TUPEC, P., CRHA, L., HEROUT, A. The Networked Photo-Enforcement and Traffic Monitoring System. In Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. p. 423-428. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

ZEMČÍK, P., HEROUT, A., CRHA, L., TUPEC, P., FUČÍK, O. Particle rendering pipeline in DSP and FPGA. In Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. p. 361-368. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

MIKA, D. Graphic Tool for Parallel I-path Analysis. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004. p. 268 ( p.)ISBN: 80-969117-9-1.
Detail

POTÚČEK, I., ŠPANĚL, M. Face Detection in Meeting Room Using Omni-directional View. In AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2004. p. 1 (1 s.).
Detail

BEDNÁŘ, D. Project management methodology of object-oriented software development. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Volume 2. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004. p. 238-242. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Formal Specification of Shared Variables Using CSP. In Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. p. 211-216. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

ČECH, V. System for distant access to materials. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Brno, CZ, FIT VUT, 2004, p. 238-242, ISBN 80-214-2635-7. Brno: 2004. p. 252 ( p.)ISBN: 80-214-26-35-7.
Detail

HONZÍK, J. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In Proceedings ECBS 2004. 11th IEEE International Conference and Workshop of ECBS. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004. p. 161-167. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

KUBÁT, L. MEASUREMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Volume 2. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 262-266. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HEROUT, A., ZEMČÍK, P., BERAN, V., KADLEC, J. Image and Video Processing Software Framework for Fast Application Development. In Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2004.
Detail

SEKANINA, L., FRIEDL, Š. On Routine Implementation of Virtual Evolvable Devices Using COMBO6. In Proc. of the 2004 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004. p. 63-70. ISBN: 0-7695-2145-2.
Detail

ZEMČÍK, P., SUMEC, S., POTÚČEK, I., ŠPANĚL, M., HEROUT, A., PEČIVA, J. Summary of Image/Video Processing for AMI Project in Brno. In Poster at MLMI'04 workshop. Martigny: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2004. p. 1 (1 s.).
Detail

PEČIVA, J. Collaborative Virtual Environments. In Poster at MLMI'04 workshop. Martigny: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2004. p. 1 (1 s.).
Detail

DRAHANSKÝ, M. Nutzung biometrischer Daten zur Gewinnung personenbezogener kryptographischer Schlüssel. In BIOSIG 2004. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2004. s. 1-30. ISBN: 3-88579-360-1.
Detail

TORRESEN, J., BAKKE, J., SEKANINA, L. Efficient Recognition of Speed Limit Signs. In Proc. of the 7th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Los Alamos: IEEE Computer Society Press, 2004. p. 1-5. ISBN: 0-7803-8501-2.
Detail

KRŠEK, P., MOLITOR, M., KRUPA, P. Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii. In Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004. Hradec Králové: Lékařská fakulta UPAL, 2004. s. 39-39. ISBN: 80-86225-45-3.
Detail

HAŠA, L., ČEŠKA, M. Improvements in Model Checking for Object-Oriented Petri Nets. In Proceedings of the ISAS CITSA 2004, Volume III, Communications, Information and Control Systems, Technologies and Applications. Orlando: The International Institute of Informatics and Systemics, 2004. p. 269-274. ISBN: 980-6560-19-1.
Detail

BURGET, R. Hierarchies in HTML Documents: Linking Text to Concepts. In 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Zaragoza: IEEE Computer Society, 2004. p. 186-190. ISBN: 0-7695-2195-9.
Detail

DOBŠÍK, M., FRYDRYCH, M. Biomechnically Based Muscle Model for Dynamic Computer Animation. In International Conference on Computer Vision and Graphics 2004. Computational Imaging and Vision. Warsaw: Kluwer Verlag, 2004. p. 448 ( p.)ISBN: 1-4020-4178-0.
Detail

RŮŽIČKA, R., ŠKARVADA, J. RTL Testability Verification System. In Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2004. p. 101-102. ISBN: 3-902457-05-8.
Detail

ŠVÉDA, M. IP Multicast with Publish/Subscribe for Sensors on Internet. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 350-353. ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Constructor Design for the Sorting Networks. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2004. p. 260-262. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

STRNADEL, J. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. In Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004. s. 138-143. ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

KAŠPÁREK, T. Plně modulární architektura pro jádro OS. In Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004. s. 88-93. ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

HERRMAN, T. Využití optimalizačních technik pro výběr registrů do řetězce SCAN. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 263-265. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

KŘIVKA, Z. Redukce LR tabulek pro aritmetické výrazy. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 179-181. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

KŘIVKA, Z. A Reduction of LR Parsing Tables for Arithmetic Expressions. In Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 326-330. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

KŘIVKA, Z. Dvoucestné k-lineární N-komponentní gramatické systémy. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 203-205. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

HEROUT, A., ZEMČÍK, P. Hardware Implementation of EWA. In Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2004. p. 593-598. ISBN: 978-1402041785.
Detail

RŮŽIČKA, R., SEKANINA, L. A Platform for Demonstration of Analogue and Digital Circuits Evolution. In Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: The University of Technology Košice, 2004. p. 158-163. ISBN: 80-8073-150-0.
Detail

SUMEC, S. Multi Camera Automatic Video Editing. In Proceedings of ICCVG 2004. Warsaw: Kluwer Verlag, 2004. p. 935-945. ISBN: 1-4020-1503-8.
Detail

MEDUNA, A. Scattered Rewriting in the Formal Language Theory. In Missourian Annual Conference on Computing. Columbia: 1991. p. 26-36.
Detail

MEDUNA, A. Regulated Rewriting. In Missourian Annual Conference on Computing. Columbia: 1990. p. 25-31.
Detail

MEDUNA, A. L Systems and Their Applications. In Missourian Annual Conference on Computing. Columbia: 1992. p. 56-62.
Detail

MEDUNA, A. Parallel Formal Models in the Formal Language Theory. In Missourian Annual Conference on Computing. Columbia: 1993. p. 78-82.
Detail

BIDLO, R. Obecná syntaktická analýza pro modifikované E0L gramatiky. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 188-190. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

MARTÍNEK, Z., KRESLÍKOVÁ, J. Vyhodnocování procesů v malých organizacích. In GEMAN. Acta EVIDA No. 33. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 35-41. ISBN: 80-86596-51-6.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J. Výuka projektového řízení na FIT VUT v Brně. In EDU 2004 PM. Brno: Fakulta stavební VUT, 2004. s. 65-69. ISBN: 80-214-2720-5.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J. Klasifikace diagramů UML a jejich užití v modelování systémů. In Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2004. s. 11-14. ISBN: 80-85645-49-1.
Detail

PERINGER, P., HANÁČEK, P., RÁBOVÁ, Z. Analýza simulačních dat získaných z kryptografického modulu. In Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004. s. 66 ( s.)ISBN: 80-86840-03.
Detail

KUBEK, J. Nové textové algoritmy. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 266-268. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

ŠKARVADA, J. Verifikace testovatelnosti návrhu číslicového obvodu. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 275-277. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

MEDUNA, A. Parallel Compilers Based on L Systems. In Parallel Computation in the Midwestern Academic Environment. Rolla: 1990. p. 215-224.
Detail

MEDUNA, A. Controlled Systolic Automata. In Parallel Computation in the Midwestern Academic Environment. Rolla: 1991. p. 56-66.
Detail

KAŠPÁREK, T. New Model for OS Kernel Design. In Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: 2004. p. 147-153. ISBN: 80-85988-98.
Detail

ROGALEWICZ, A., VOJNAR, T. Tree Automata In Modelling And Verification Of Concurrent Programs. In Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: 2004. p. 197-202. ISBN: 80-86840-03-4.
Detail

MARTÍNEK, Z. Nástroje pro procesní řízení v malých organizacích. In PRONT 04. Acta EVIDA No. 36. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 42-48. ISBN: 80-86596-54-0.
Detail

MARTÍNEK, Z., KRESLÍKOVÁ, J. Metody pro projektové řízení v malých týmech. In PRONT 04. Acta EVIDA No. 36. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 52-58. ISBN: 80-86596-54-0.
Detail

MARTINEK, D. Japetus - a Platform for Heterogeneous Modelling. In Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2004. p. 203-206. ISBN: 80-86840-03-4.
Detail

BLATNÝ, P. Syntaktická analýza založená na 2-limitových gramatikách s rozptýleným kontextem. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 167-169. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

BLATNÝ, P. Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 191-193. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

MAREK, T., CRHA, L., NOVOTNÝ, M. Design and Implementation of the Memory Scheduler for the FPGA - Based Router. In Proc. of the Field Programmable Logic and Application 2004. Leuven: Springer Verlag, 2004. p. 1133-1139. ISBN: 3-540-22989-2.
Detail

KRŠEK, P. Flow Reduction Marching Cubes Algorithm. In Proceedings of ICCVG 2004. Warsaw: Springer Verlag, 2005. p. 100-106. ISBN: 1-4020-4178-0.
Detail

MOTLÍČEK, P. Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. REL03V. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT, 2004.
Detail

SCHWARZ, P., MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. In Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer Verlag, 2004. p. 465 ( p.)ISBN: 3-540-23049-1.
Detail

SCHWARZ, P., MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Phoneme Recognition from a Long Temporal Context. In poster at JOINT AMI/PASCAL/IM2/M4 Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms. Martigny: Institute for Perceptual Artificial Intelligence, 2004. p. 1 (1 s.).
Detail

BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Towards verification of processes in object-orineted model of project managmente. In Proceedings of ASIS 2004. ACTA MOSIS No. 98. Ostrava: 2004. p. 251-256. ISBN: 80-86840-03-4.
Detail

BEDNÁŘ, D. Metodologie pro řízení studentských softwarových projektů. In EDU 2004 PM. Brno: Fakulta stavební VUT, 2004. s. 5-8. ISBN: 80-214-2720-5.
Detail

MATOUŠEK, P. A New Data Structure Based on Intervals. In Proceedings of MOVEP'04. Bruxelles: 2004. p. 16-21.
Detail

SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. Design of the Special Fast Reconfigurable Chip Using Common FPGA. In Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000. Smolenice: unknown, 2000. p. 161-168. ISBN: 80-968320-3-4.
Detail

KAŠPÁREK, T. Preparing Compaq iPAQ for Linux Kernel Development. In Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 164-166. ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

MARTÍNEK, Z. Fewer Faults Due to Requierments Engineering. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: 2005. p. 35-40. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

RUDOLFOVÁ, I. The Algorithm for Reducing the Number of the Nonterminal Symbols in FEOL Systems. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005, Volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 581-585. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

RUDOLFOVÁ, I. Algoritmus pro redukci počtu nonterminálních symbolů ve FEOL systémech. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 221-223. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

HONZÍK, J., LAMPA, P. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005. p. 84-89. ISBN: 960-85316-9-1.
Detail

ARNOŠT, V., ORSÁG, F. Comparison of Spatial Audio Simulation Systems. In Proceedings of 39th Spring International Conference MOSIS'05 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2005. p. 282-287. ISBN: 80-86840-10-7.
Detail

ZEMČÍK, P., HRUŠKA, T. Recorded lectures in higher education - technology and experience. In Proceedings of New Horizons in Industry, Business, and Education. Heracleion, Crete: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005. p. 222-227. ISBN: 960-85316-9-1.
Detail

NIJHOLT, A., ZWIERS, J., PEČIVA, J. The Distributed Virtual Meeting Room Exercise. In Proceedings ICMI 2005 Workshop on Multimodal multiparty meeting processing. Trento: 2005. p. 93-99.
Detail

KAŠPÁREK, T. Diagnostika jádra za běhu - trace toolkity. In Sborník konference OpenWeekend 2005. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2005. s. 15-20. ISBN: 80-01-03349-X.
Detail

SMRŽ, P., NOVÁČEK, V. BOLE - A New Bio-Ontology Learning Platform. In Proceedings of the Workshop on Biomedical Ontologies and Text Processing, European Conference on Computational Biology. Madrid: 2005. p. 100-107.
Detail

SMRŽ, P., NOVÁČEK, V. OLE - A New Ontology Learning Platform. In Proceedings of the International Workshop on Text Mining Research, Practice and Opportunities. Borovets: Incoma, 2005. p. 12-16. ISBN: 954-91743-1-X.
Detail

VENERA, J. Doplnění 3D scény. In Student EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

GAJDA, Z. Evoluční návrh obrazů s fraktály. In Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 1. Brno: 2005. s. 319-321. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

TECHET, J. Generation of Sentences with Their Parses by Scattered Context Grammars. In Proceedings of the International Conference and Competition of Students' Scientific Works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 113-119. ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

TECHET, J. Generation of Sentences with Their Parses by Scattered Context Grammars. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2004. p. 227-229. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

TECHET, J. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 280-282. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

CRHA, L. Systém pro aplikačně specifickou kompresi obrazu. In Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004. s. 94-100. ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

PEČIVA, J. Omnipresent Collaborative Virtual Environments for Open Inventor Applications. In INTETAIN 2005. Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence. Madonna di Campiglio: Springer Verlag, 2005. p. 272-276. ISBN: 3-540-30509-2.
Detail

ARNOŠT, V. Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1. In In: Proceedings of the 2nd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Praha: 2001. s. 17-24. ISBN: 80-214-1950-4.
Detail

STOKLAS, J., KRŠEK, P., KRUPA, P., JANEČEK, M. Využití reálného modelu pánve při implantaci TP kyčelního kloubu. In XIII. Frejkovy dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005. s. 20 ( s.)ISBN: 80-210-3749-0.
Detail

STOKLAS, J., KRŠEK, P., KRUPA, P., CHAKER, A. Rekonstrukce acetabula s využitím reálného modelu pánve. In Novákovy traumatologické dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005. s. 20 ( s.)
Detail

ČERNOCHOVÁ, P., KAŇOVSKÁ, K., KRŠEK, P., KRUPA, P. Application of geometric biomodels for autotransplantation of impacted canines. In World Journal of Orthodontics 2005. Paris: 2005. p. 330 ( p.)ISBN: 1530-5678.
Detail

SMRŽ, P., AZAROVA, I., SINOPALNIKOVA, A. Presenting Collocations in RussNet. In Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Zvenigorodskij: Nauka, 2005. p. 5-12. ISBN: 978-5-7281-1102-3.
Detail

ORSÁG, F. Rozpoznávání samohlásek. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 298-300. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

ELBL, S. Optimalizující překladač pro architekturu odvozenou od NS COP8. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 259-261. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

BÍLEK, R. Interpretační překladač atributovaných stochastických L-systémů s podporou 3D a VRML. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 247-249. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Extrakce relevantní informace z otisku prstu. In Sborník prací studentů a doktorandů 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 256-258. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

VOJTA, T. Lokalizace polohy mobilních zařízení. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 325-327. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

PEČIVA, J. Virtuální realita. In Proceedings of 7th Conference STUDENT EEICT 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

LUKÁŠ, R. Nový přístup k obecné syntaktické analýze. In Proceedings of 8th Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2002. s. 189-191. ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

LUKÁŠ, R. General Parsing: A New Approach. In Proceedings of the International Conference and Competition. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 254-258. ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

LUKÁŠ, R. Multigenerative Grammar System. In Proceedings of the 10th Conference. Brno: 2004. p. 267-271. ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

LUKÁŠ, R. Multigenerative Grammar System. In Proceedings of the 11th Conference. Brno: 2005. p. 566-570. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

BIDLO, R., BLATNÝ, P. How to Generate Recursively Enumerable Languages Using Only Context-free Productions and Eight Nonterminals. In Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 536-541. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

BLATNÝ, P., BIDLO, R. The Parallel Generation of Recursively Enumerable Languages Using Only Context-free Productions and Six Nonterminals. In Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 3. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 541-546. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

SCHÖNECKER, R. Linear n-parallel automata. In Proceedings of 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005. p. 274-276. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

CHMELAŘ, P. Dolování asociačních pravidel z texturních databází. In Proceedings of the 11th Conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005. s. 253-255. ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

CHMELAŘ, P. Texturní analýza užitím Gaborových filtrů. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 243-254. ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

WEISS, P. Relační databázový systém. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005. s. 286-288. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

SUMEC, S. MP3 server pro Linux. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno: 2001. s. 313-315. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

POSPÍŠIL, D., ZBOŘIL, F. Building Triangle Strips Using Hopfield Neural Network. In Proceedings of the Sixth International Scientific Conference ECI 2004. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2004. p. 394-398. ISBN: 80-8073-150-0.
Detail

KUNOVSKÝ, J., TOMICA, P., HOLUB, O. Taylor Series And Stiff System Detection. In Proceedings from the 4-th International conference Aplimat 2005. Part II. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. p. 75-80. ISBN: 80-969264-2-X.
Detail

SUMEC, S., POTÚČEK, I., ZEMČÍK, P. AUTOMATIC MOBILE MEETING ROOM. In Proceedings of 3IA'2005 International Conference in Computer Graphics and Artificial Intelligence. Limoges: 2005. p. 171-177. ISBN: 2-914256-07-8.
Detail

LUKÁŠ, R. Nový přístup k obecné syntaktické analýze. In Proceedings of 9th Conference and Competition. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 182-184. ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

MARTINEK, D., RÁBOVÁ, Z. Grafický popis simulačních modelů. In NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava: MARQ, 2005. s. 63-66. ISBN: 80-86840-07-7.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Concept of Biometric Security System. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. p. 200-204. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

BEDNÁŘ, D. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. In PRONT 04. Acta EVIDA No. 36. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86596-54-0.
Detail

BERAN, V., PEČIVA, J. Rozšířené víceuživatelské prostředí pro spolupráci. In Proceedings of the 11th conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005. s. 528-533. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

GRULICH, L. Reinforcement learning system in Squeal Smalltalk. In Proceedings of the 11th Conference Student EEICT 2005. Brno: 2005. p. 653-657. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

ZEMAN, D. Discovering New Techniques in Association Rule Mining. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005. p. 591-595. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KAŠPÁREK, T. Modelování závislostí v OS pomocí grafů. In Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. s. 83-88. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

RÁB, J. ANNIE - Biological Discoveries With Large Scale Biomolecular Sequence Analysis. In Sun HPCC 2004, CB-SIG. Heidelberg: 2004. p. 73 ( p.)
Detail

SMRŽ, P., PRÝMEK, M., HORÁK, A., SINOPALNIKOVA, A. Emergent Systems and Intelligent Agents for Simulation of Power Systems. In Proceedings of Elnet 2004. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2005. p. 101-104. ISBN: 80-248-0738-6.
Detail

CHALUPNÍČEK, K. Checks of speech annotation of AMI meetings. In Sborník prací konference a souteze Student EEICT 2005. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005. p. 612-616. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

ZBOŘIL, F., ZBOŘIL, F. Building of Multiagent Models. In Proceedings of the ECI2004. Košice: The University of Technology Košice, 2004. p. 388-393. ISBN: 80-8073-150.
Detail

PEČIVA, J. Active Transaction Approach for Collaborative Virtual Environments. In ACM International Conference on Virtual Reality Continuum and its Applications (VRCIA). Chinese University of Hong Kong: Association for Computing Machinery, 2006. p. 171-178. ISBN: 1-59593-324-7.
Detail

RUTTKAY, L. Informační systém školicího střediska. In Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: 2007. s. 213-215. ISBN: 978-80-214-3408-0.
Detail

KOVÁR, M. Sequence of dualizations of topological spaces is finite. In Proceedings of the Ninth Prague Topological Symposium. 2002. p. 181 ( p.)ISBN: 0-9730867-0-X.
Detail

ZEZULKA, F., KUČERA, P., BRADÁČ, Z. Úvod do problematiky průmyslových komunikačních sítí. AT&P Journal, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 9 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

ZEZULKA, F., KUČERA, P., FOJTÍK, P., BRADÁČ, Z. Technická řešení nejběžnějších průmyslových komunikačních sběrnic. AT&P Journal, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 15 ( s.)ISSN: 1335-2237.
Detail

ZEZULKA, F., FIEDLER, P., FOJTÍK, P. Komunikační sběrnice v automatizaci. Časopis EE, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 19 ( s.)ISSN: 298-304.
Detail

ZEZULKA, F. Mezinárodní standardizace v průmyslových komunikačních sběrnicích. 1998, roč. 1998, č. 7, s. 393 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P. Vývoj spolehlivého softwaru. Automa, 2001, roč. 7, č. 5, s. 34 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P. Návrh spolehlivého softwaru pro řídicí účely. Automa, 2001, roč. 7, č. 7, s. 37 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z. Grafová prezentace decenralizovaných řídicích systémů. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 72 ( s.)ISSN: 1335-2547.
Detail

KOVÁR, M. A note on the comparison of topologies. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2001, vol. 26, no. 4, p. 233 ( p.)ISSN: 0161-1712.
Detail

KOVÁR, M. On weak reflections in some superclasses of compact spaces I. Topology Proceedings, 2002, vol. 25, no. 1, p. 575 ( p.)ISSN: 0146-4124.
Detail

KOVÁR, M. A Solution of Problem 540. 2001, vol. 2001, no. 470, p. 1 ( p.)
Detail

ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; CACH, P.; KUČERA, P.; FOJTÍK, P. Laboratoř pro výuku průmyslových komunikačních sběrnic. Automa, 2002, roč. 8, č. 5, s. 34 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Generating and Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. International Journal of Computer Systems Science and Engineering, 2001, vol. 16, no. 3, p. 183-193. ISSN: 0267-6192.
Detail

ČEŠKA, M., JANOUŠEK, V., VOJNAR, T. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, 2001, vol. 2001, no. 2178, p. 365-384. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Executable Specifications for Distributed Embedded Systems. Computer, 2001, vol. 34, no. 1, p. 138-140. ISSN: 0018-9162.
Detail

MEDUNA, A. Uniform Generation of Languages by Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae, 2001, vol. 2001, no. 44, p. 231-235. ISSN: 0169-2968.
Detail

KOLÁŘ, D., MEDUNA, A. Regulated Pushdown Automata. Acta Cybernetica, 2000, vol. 2000, no. 4, p. 653-664. ISSN: 0324-721X.
Detail

MEDUNA, A., VURM, P. Multisequential Grammars with Homogeneous Selectors. International Journal of Computer Mathematics, 2000, vol. 2001, no. 48, p. 0 ( p.)ISSN: 0020-7160.
Detail

SCHWARZ, J., OČENÁŠEK, J. Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Problems: Theory and Practice. NEURAL NETWORK WORLD, 2001, vol. 11, no. 5, p. 423-441. ISSN: 1210-0552.
Detail

MATYÁŠ, V., CVRČEK, D. PKI není všelék. DSM Data Security Management, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 26-29. ISSN: 1211-8737.
Detail

ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G., PETROVSKA-DELACRETAZ, D., CHOLLET, G. Vers une analyse acoustico-phonetique de la parole independante de la langue, basee sur ALISP. Revue Parole, 2001, roč. 2001, č. 17, s. 191-226. ISSN: 1373-1955.
Detail

GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRATZ, P., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, 2003, vol. 30, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 0862-867X.
Detail

MACHO, T. Vestavné systémy. Automa, 2002, roč. 2002, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

JURA, P., HANZELKA, P. Stabilizátor tlaku helia s fuzzy regulátorem. Jemná mechanika a optika, 2002, roč. 47, č. 11-12, s. 361 ( s.)ISSN: 0447-6441.
Detail

BAUDOIN, G., CAPMAN, F., ČERNOCKÝ, J., EL CHAMI, F., CHARBIT, M., CHOLLET, G., PETROVSKA-DELACRETAZ, D. Advances in very low bit-rate speech coding using recognition and synthesis techniques. Lecture Notes in Computer Science, 2002, vol. 2002, no. 2448, p. 269-276. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOLÁŘ, D., MEDUNA, A. Homogenous Grammars with a Reduced Number of Non-Context-Free Productions. Information Processing Letters, 2002, vol. 2002, no. 81, p. 253-257. ISSN: 0020-0190.
Detail

DOBŠÍK, M., PAŽOURKOVÁ, M., KRUPA, P., REKTOR, I. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognitivních pochodů v lidském mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 20-30. ISSN: 1210-7859.
Detail

MEDUNA, A., ŠVEC, M. Reduction of Simple Semi-Conditional Grammars with Respect to the Number of Conditional Productions. Acta Cybernetica, 2002, vol. 2002, no. 15, p. 353-360. ISSN: 0324-721X.
Detail

MEDUNA, A., KOLÁŘ, D. One-Turn Regulated Pushdown Automata and Their Reduction. Fundamenta Informaticae, 2002, vol. 2002, no. 16, p. 399-405. ISSN: 0169-2968.
Detail

MEDUNA, A. Simultaneously One-Turn Two-Pushdown Automata. International Journal of Computer Mathematics, 2002, vol. 2002, no. 80, p. 111-121. ISSN: 0020-7160.
Detail

BURGET, L., MOTLÍČEK, P., GRÉZL, F., JAIN, P. Distributed speech recognition. Radioengineering, 2002, vol. 2002, no. 4, p. 12-16. ISSN: 1210-2512.
Detail

JANOUŠEK, V., VOJNAR, T., ČEŠKA, M. Modelling, prototyping, and verifying concurrent and distributed applications using object-oriented Petri nets. Kybernetes: The International Journal of Systems Cybernetics, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1289-1299. ISSN: 0368-492X.
Detail

HRUBÝ, M., KOČÍ, R., PERINGER, P., RÁBOVÁ, Z. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems Cybernetics, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1391-1400. ISSN: 0368-492X.
Detail

VAŇOUS, P., ŠOLC, F. Laboratoř dynamických systémů na FEKT VUT v Brně. 2003, roč. 2003, č. 3, s. 170 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

KOVÁR, M. At most 4 topologies can arise from iterating the de Groot dual. Topology and its Applications, 2003, vol. 2003, no. 130, p. 175-182. ISSN: 0166-8641.
Detail

KOVÁR, M., JAFARI, S., NOIRI, T. Properties of $\theta$s-US spaces. Acta Mathematica Hungarica, 2003, vol. 101, no. 1-2, p. 155-162. ISSN: 0236-5294.
Detail

SEKANINA, L. From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 2610, p. 424-433. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTÍK, V., ZENDULKA, J. Mining Association Rules from Relational Data - Average Distance Based Method. Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 2888, p. 757-766. ISSN: 0302-9743.
Detail

MEDUNA, A., ŠVEC, M. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics, 2003, vol. 2003, no. 80, p. 11-17. ISSN: 0020-7160.
Detail

MEDUNA, A. On the Degree of Scattered Context-Sensitivity. Theoretical Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 290, p. 2121-2124. ISSN: 0304-3975.
Detail

MEDUNA, A. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters, 2003, vol. 2003, no. 84, p. 214-219. ISSN: 0020-0190.
Detail

POTÚČEK, I. Tracking movement objects in sequence pictures. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 2, p. 1-15. ISSN: 1213-161X.
Detail

MEDUNA, A., ŠVEC, M. Forbidding E0L Systems. Theoretical Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 54, p. 256-276. ISSN: 0304-3975.
Detail

MEDUNA, A. Coincidental Extention of Scattered Context Languages. Acta Informatica, 2003, vol. 2003, no. 112, p. 307-314. ISSN: 0001-5903.
Detail

TIŠNOVSKÝ, P. Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2003, roč. 2003, č. 1612, s. 0 ( s.)ISSN: 1212-8309.
Detail

TIŠNOVSKÝ, P. Grafická knihovna OpenGL. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2003, roč. 2003, č. 1713, s. 0 ( s.)ISSN: 1212-8309.
Detail

ZEZULKA, F., HYNČICA, O. Průmyslová komunikační síť AS-interface. Automa, 2004, roč. 10, č. 4, s. 8 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

VAŠÍČEK, Z., SEKANINA, L. Evoluční návrh kombinačních obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 43, ISSN: 1213-1539.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi V - Datové přenosy v GSM - CSD, HSCSD. Automa, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 32 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

ZEZULKA, F., ŠTOHL, R. AS-interface – komunikační prostředek průmyslové automatizace. Automa, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 2 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi IV - Datové přenosy v GSM - GPRS. Automa, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 42 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., KAČMÁŘ, M. Bezdrátové komunikace v automatizační praxi VII - Další standardy. Automa, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 44 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P. Zabezpečení bezdrátových sítí WiFi (IEEE 802.11b, g). Automa, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 2 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

KOLKA, M. Spojování želv v jazyce založeném na L-systémech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PEČIVA, J. Open Inventor Tutoriál. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2003, roč. 2003, č. 1775, s. 0 ( s.)ISSN: 1212-8309.
Detail

ŠVÉDA, M. Local Time for Formal Specification of Networked Embedded System. WSEAS Transactions on Computers, 2003, vol. 2, no. 1, p. 4-9. ISSN: 1109-2750.
Detail

MEDUNA, A. Two-Way Metalinear PC Grammar Systems and Their Descriptional Complexity. Acta Cybernetica, 2004, vol. 2004, no. 16, p. 385-397. ISSN: 0324-721X.
Detail

ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Automatically Generated CSP Specifications. Journal of Universal Computer Science, 2003, vol. 9, no. 11, p. 1277-1295. ISSN: 0948-6968.
Detail

BRADÁČ, Z., FIEDLER, P., ŠTOHL, R. Laboratoř moderních metod v automatizaci. Automa, 2004, roč. 10, č. 4, s. 50 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

BEDNÁŘ, D., KRESLÍKOVÁ, J. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. Automa, 2005, roč. 2005, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1210-9592.
Detail

KRŠEK, P., KRUPA, P. Problematika 3D modelování tkání z medicínských obrazových dat. Neurologie pro praxi, 2005, roč. 6, č. 3, s. 149-153. ISSN: 1335-9592.
Detail

SMRŽ, P. Parallel Metagrammar for Closely Related Languages - A Case Study of Czech and Russian. Research on Language & Computation, 2005, vol. 3, no. 2, p. 101-128. ISSN: 1570-7075.
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Může biometrie sloužit ke kryptografii?. Crypto-world, 2005, roč. 7, č. 11, s. 13-18. ISSN: 1801-2140.
Detail

PEČIVA, J. Open Inventor Tutoriál. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-100. ISSN: 1212-8309.
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 147 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

ZEZULKA, F., ŠTOHL, R. AS-interface - komunikační prostředek průmyslové automatizace. Automa, 2004, roč. 10, č. 10, s. 60 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

Kovár M. M. Hofmann-Mislove Posets. Topology Proceedings, 2005, vol. 29, no. 2, p. 539-558. ISSN: 0146-4124.
Detail

KOVÁR, M. On Weak Reflections in Some Superclasses of Compact Spaces II. Topology and its Applications, 2004, vol. 1, no. 137, p. 195 ( p.)ISSN: 0166-8641.
Detail

DVOŘÁK, V., ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science, 2004, vol. 9, no. 11, p. 1258-1260. ISSN: 0948-6968.
Detail

SEKANINA, L. Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 2932, p. 314-323. ISSN: 0302-9743.
Detail

HECKEL, M., ZENDULKA, J. Data Mining and Its Use in Texture Analysis. Fundamenta Informaticae, 2004, vol. 2004, no. 60, p. 173-186. ISSN: 0169-2968.
Detail

RYŠAVÝ, O., BUREŠ, F. A Graph Representation for Use Case Specifications. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 686-690. ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠČUGLÍK, F., BUREŠ, F. Shared variables in CSP. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 690-695. ISSN: 1109-2750.
Detail

BOUAJJANI, A., HABERMEHL, P., VOJNAR, T. Abstract Regular Model Checking. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3114, p. 372-386. ISSN: 0302-9743.
Detail

SEKANINA, L. Evolutionary Design Space Exploration for Median Circuits. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3005, p. 240-249. ISSN: 0302-9743.
Detail

STRACH, M. Internet security tests and statistics. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KADLEC, J., CHUDÝ, R. Spatial Interface Design. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1213-161X.
Detail

VAŠÍČEK, Z., SEKANINA, L. Evoluční návrh kombinačních obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 43, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

DRAHANSKÝ, M., SMOLÍK, L. Biometrické certifikáty. DSM Data Security Management, 2004, roč. 8, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1211-8737.
Detail

MATOUŠEK, P. Tools for Parametric Verification. A Comparison on a Case Study. Journal of Universal Computer Science, 2004, vol. 10, no. 10, p. 1469-1495. ISSN: 0948-6968.
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science, 2004, vol. 10, no. 10, p. 1354-1356. ISSN: 0948-6968.
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 147 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

SCHWARZ, P., MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 465 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

PEČIVA, J. Open Inventor Tutoriál. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2004, roč. 2004, č. 2210, s. 1-100. ISSN: 1212-8309.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J. Multimodal Phoneme Recognition of Meeting Data. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 379 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing, 2004, vol. 3, no. 3, p. 323-355. ISSN: 15677818.
Detail

MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Scattered Rewriting and Multirewriting: An Overview. Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2002, vol. 2002, no. 24, p. 571-577. ISSN: 1430-189X.
Detail

KAŠPÁREK, T. GNU - pomoc při tvorbě programů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2001, roč. 2001, č. 582, s. 1 ( s.)ISSN: 1212-8309.
Detail

KAŠPÁREK, T. Co před námi tají /proc. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, 2001, roč. 2001, č. 737, s. 1 ( s.)ISSN: 1212-8309.
Detail

KOVÁR, M. On iterated de Groot dualizations of topological spaces. Topology and its Applications, 2005, vol. 1, no. 146-7, p. 83 ( p.)ISSN: 0166-8641.
Detail

DVOŘÁK, V., STAROBA, J., ČEJKA, R. Predicting performance of SMP clusters. In Distributed and Parallel Systems - Cluster and Grid Computing. Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 38-45. ISBN: 1-4020-7209-0.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R., BENEŠ, P. A System Architecture of Networked Pressure Sensors. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Electrical and Computer Engineering Series -- A Series of Reference Books and Textbooks. Herakleion, Greece: IEEE Computer Society Press, 2001. p. 64-69. ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

ŠOLC, F. Matrix Model of Robot in Matlab-Simulink. In Computer Aided Systems Theory - EUROCAST'99. Lecture Notes in Computer Science 1798. Germany: Spinger Verlag / 7th International Workshop on Computer Aided Systems Theory, 2000. p. 250 ( p.)ISBN: 3-540-67822-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M., NÖTZEL, R. Sensoren zur Fingerabdruckerkennung. In Sensoren, Signale, Systeme. Messen, Prüfen, Automatisieren, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. s. 49-60. ISBN: 3-933609-19-4.
Detail

NÖTZEL, R., DRAHANSKÝ, M. Ein einfaches Verfahren zur Parameteridentifikation am Beispiel einer Freiformschmiedepresse. In Sensoren, Signale, Systeme, Band 5. Messen, Prüfen, Automatisieren. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. s. 71-82. ISBN: 3-933609-19-4.
Detail

ORSÁG, F. Vision für die Zukunft. In Biometrie. Sensorpraxis, Band 5. Kreutztal: b-Quadrat Verlag, 2004. s. 131-145. ISBN: 3-933609-02-X.
Detail

SMOLÍK, P.; HRUŠKA, T. Application of an Object-Oriented Metasystem in University Information System Development. In Annals of Cases on Information Technology. Hershey: Idea Group Publishing, 2003. p. 550-562. ISBN: 1-59140-061-9.
Detail

PROVAZNÍK, I., KOLKA, M. A New Method for Edge Comparison in Ultrasound Images. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2000. p. 67-69. ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

ČEŠKA, M.; HAŠA, L.; VOJNAR, T. Partial-Order Reduction in Model Checking of Object-Oriented Petri Nets. In Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2003. Lecture Notes in Computer Science 2809. Berlin: Springer Verlag, 2003. p. 265-278. ISBN: 3-540-20221-8.
Detail

FIEDLER, P., BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F. New Methods of Interconnection of industrial fieldbus. In Programmable devices and systems 2000 IFAC Workshop. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier Science, 2000. p. 145 ( p.)ISBN: 0-08-043620-X.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., ZEZULKA, F. Sensor/actuator WEB oriented interface. In Programmable Devices and Systems 2001, IFAC Workshop. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier Science, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 0-08-044081-9.
Detail

ZEZULKA, F. Free programmable fieldbuses interface. In Programmable Devices and Systems 2000, IFAC Workshop. Great Britain: Pergamon Press, Elsevier Science, 2000. p. 21 ( p.)ISBN: 0-08-043620-X.
Detail

URBÁŠEK, M. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. In Recent Trends in Algebraic Development Techniques. Lecture Notes in Computer Science 2755. Berlin: Springer Verlag, 2003. p. 442-456. ISBN: 3-540-20537-3.
Detail

DVOŘÁK, V. Optimizing Communication Architectures for Parallel Embedded Systems. In Design of Embedded Control Systems. Berlin: Springer Verlag, 2004. p. 225-234. ISBN: 0-387-23630-9.
Detail

ZENDULKA, J. Object-Relational Modeling in the UML. In Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Hershey: Idea Group Publishing, 2005. p. 421-426. ISBN: 1-59140-560-2.
Detail

DRÁBEK, V., KOTÁSEK, Z. Handbook of Testing Electronic Systems. In Handbook of Testing Electronic Systems. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2005. p. 235-243. ISBN: 80-01-03318-X.
Detail

ZENDULKA, J. API Standardization Efforts for Data Mining. In Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 1. Hershey: Idea Group Publishing, 2005. p. 39-43. ISBN: 1-59140-557-2.
Detail

ZENDULKA, J. Using Standard APIs for Data Mining in Prediction. In Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2. Hershey: Idea Group Publishing, 2005. p. 1171-1174. ISBN: 1-59140-557-2.
Detail

RÁBOVÁ, Z. Modelling and Simulation Education and Research at Faculty of Information Technology (FIT), Brno University of Technology (BUT). In Simulation Almanac 2005. Praha: Faculty of Electrical Engineering, 2005. p. 9-11. ISBN: 8001033228.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R., STRACH, M. Integrated Framework and Design Pattern for Coupling a Group of Sensors with Internet. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 1-80.
Detail

ČERNOCKÝ, J. TRAPS in all senses, report of post-doc research internship. Portland: Oregon Graduate Institute of Science and Technology, 2001. p. 0 ( p.)
Detail

HYNČICA, O. HE Verification report. 2004. p. 1 ( p.)
Detail

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. Entwurf eines biometrischen Systems. Bonn: The Office for Security in the Information Technology, 2003. s. 1-4.
Detail

BRADÁČ, Z., PIVOŇKA, P. Víceúčelová počítačová laboratoř s multimediální podporou. FRVS. Brno: FRVS, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F. NOVÁ NÁPLŇ LABORATORNÍ VÝUKY PŘEDMĚTU PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY. FRVS. Brno: FRVS, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z.; HONZÍK, P. Interpretace znalostí prostřednictvím internetu. FRVS. Brno: FRVS, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., KALOVÁ, I., VALACH, S., ŽALUD, L., RICHTER, M. Kamerový systém pro zkušebnu zdrojů ionizujícího záření. MPO. Brno: MPO, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

ARNOLD, M.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M.; IHMOR, H.; REINEFELD, T.; ZWIESELE, A. BioFinger - Evaluierung biometrischer Systeme (Fingerabdrucktechnologien). Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2004.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M., ŠEDIVÁ, S. Měření v elektrotechnice - laboratorní cvičení. Brno: VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., KUČERA, P., SLEZÁK, P. Standardizované matody projektování PLC - část 1: Norma IEC 1131, Vysoce bezpečné a vysoce funkční PLC řízení. Standardizované matody projektování PLC - část 1: Norma IEC 1131, Vysoce bezpečné a vysoce funkční PLC řízení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BRADÁČ, Z., SLEZÁK, P., ZEZULKA, F., KUČERA, P., FIEDLER, P. Standardizované matody projektování PLC - část 2: FT systémy, Petriho sítě, Grafcet. Standardizované matody projektování PLC - část 2: FT systémy, Petriho sítě, Grafcet. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠTOHL, R. DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK. Brno: Vzsoké učení technické v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Kovár, M. Some Questions in Topology - The Topologists View at the Universe. 4. mezinárodní matematický workshop. Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2005. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-2998-4.
Detail

ŠVÉDA, M. Systémy založené na počítačích. Edice Habilitační a inaugurační spisy. Edice Habilitační a inaugurační spisy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 22 s. ISBN: 80-214-1937-7.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Natural Computing Series. Natural Computing Series. Berlin: Springer Verlag, 2003. 194 p. ISBN: 3-540-40377-9.
Detail

ZEZULKA, F. Prostředky průmyslové automatizace. VUTIUM. VUTIUM. Brno: VUTIUM, 2004. 176 s. ISBN: 80-214-2610-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M., BONFIG, K. Biometrie. Sensorpraxis, Band 5. Sensorpraxis, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. 153 s. ISBN: 3-933609-02-X.
Detail

ORSÁG, F. Biometric Security Systems: Speaker Recognition Technology. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2004. 32 p. ISBN: 80-214-2771-X.
Detail

MARTINEK, D. Nedělejte zbytečné chyby!. Brno: 2004.
Detail

MARTINEK, D. Nedělejte zbytečné chyby v jazyce C. Brno: 2004.
Detail

ČEJKA, R. FreeBSD: Alternativa místo Linuxu. Invex, Brno: 2001. s. 0 ( s.)
Detail

ZBOŘIL, F. Strojově orientované jazyky. Brno: 2003. s. 0 ( s.)
Detail

ZBOŘIL, F. Assembly languages. Brno: 2003. p. 0 ( p.)
Detail

ZBOŘIL, F. Asemblery. Brno: 2003. s. 0 ( s.)
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M., ROZENBLIT, J. IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Lund: University of Stirling, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M., ROZENBLIT, J. Proceedings IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 1-85769-189X.
Detail

DRÁBEK, V. Montgomery Multiplication in GF(p) and GF(2^n). Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 106-109. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

HONZÍK, J. Industry cusomised bachelor IT study program in the Bologna style. Heraclion: 2003. p. 18-23. ISBN: 960-85316-7-5.
Detail

DVOŘÁK, V., ŠVÉDA, M. Proceedings of the International IEEE Conference and Workshop ECBS'2004. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2004. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

ŠTOHL, R. AS-I Safety at Work v praxi. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VÍTEK, M. Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Brno: 2005. p. 349-677. ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KORČÁK, Z. Signaturní soubory se signaturami proměnné délky. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

MACHO, T. Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠTOHL, R. DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ORSÁG, F. Biometric Security Systems: Speaker Recognition Technology. Brno: 2004.
Detail

ZBOŘIL, F. Plánování a komunikace v multiagentních systémech. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004.
Detail

SCHWARZ, J. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, habilitační práce. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 1-124.
Detail

HRUŠKA, T. Objektově orientované databázové systémy. Učební texty předmětu INS. Brno: 2002. s. 0 ( s.)
Detail

Ing. Petr Fiedler, Ing. Petr Cach, Doc. Ing. František Zezulka, CSc.: COMBox 1; COMBox - hw a firmware zařízení umožňující připojení měřicích přístrojů s rozhraním RS-232 prostřednictvím LAN (10BaseT Ethernet TCP/IP). GMC GmbH. Nurnberg, Germany. (prototyp)
Detail

TO10; Tester ochran. MEgA Brno, s.r.o. URL: http://www.e-mega.cz. (prototyp)
Detail

KRŠEK, P.: TRA3; Medicínský modelovací systém Transfer 3.0. https://www.fit.vut.cz/research/product/15/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/15/. (software)
Detail

POTÚČEK, I.; SUMEC, S.; CHALUPNÍČEK, K.; KADLEC, J.; ČERNOCKÝ, J.; ZEMČÍK, P.: Mobile meeting room. https://www.fit.vut.cz/research/product/28/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/28/. (prototyp)
Detail

Zendulka J., Hruška T., Hanáček P., Kolář D.: 4th International Conference on Information System Modelling - ISM'01. Hradec nad Moravicí, Czech Republic (09.05.2001)
Detail

Rábová Z., Zbořil F., Češka M.: 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001 Advanced Simulation of Systems. Velke Losiny (11.09.2001)
Detail

Radek Štohl, Petr Fiedler, František Zezulka, Zdeněk Bradáč: AS-Interface Safety at Work. Brno (01.12.2004)
Detail

Odkaz