Detail publikace

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

KRESLÍKOVÁ, J., BEDNÁŘ, D.

Originální název

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

Český název

Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.

Český abstrakt

Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.

Klíčová slova

SOUVISLOSTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, PROCESY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, (ZAHAJOVACÍ, PLÁNOVACÍ, PROVÁDĚCÍ, ŘÍDÍCÍ, UZAVÍRACÍ),  VAZBY MEZI PROCESY,  FÁZE PROJEKTU

Rok RIV

2003

Vydáno

28.08.2003

Nakladatel

Sdružení Evida - konferenční servis

Místo

Plzeň

ISBN

80-86596-25-7

Kniha

EDMAN 03

Edice

Acta Evida № 22

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT14189,
 author="Jitka {Kreslíková} and David {Bednář}",
 title="Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí",
 annote="Při zavádění manažérských předmětů do studijních programů vysokých škol se často řeší problém volby pohledu na sledovanou oblast tak, aby pokrývala široké možnosti uplatnění získaných vědomostí. Ve výuce projektového řízení se nabízí možnost výkladu uvedené disciplíny podle znalostních oblastí projektového řízení, které lze uplatnit na řízení projektů v různých aplikačních oblastech. V příspěvku jsou uvedeny projektově řídící procesy devíti znalostních oblastí projektového řízení, jejich členění dle fází životního cyklu projektu a jejich vzájemné vazby.",
 address="Sdružení Evida - konferenční servis",
 booktitle="EDMAN 03",
 chapter="14189",
 edition="Acta Evida № 22",
 institution="Sdružení Evida - konferenční servis",
 year="2003",
 month="august",
 pages="0",
 publisher="Sdružení Evida - konferenční servis",
 type="conference paper"
}