Detail publikace

DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK

ŠTOHL, R.

Originální název

DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK

Český název

DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Disertační práce se zabývá detekčním systémem pro elektromigrační metody analytické chemie. Jádrem detekčního systému je přehledový detektor, který sleduje průběh separace v celé koloně – kapiláře. Jako přehledového detektoru bylo využito barevného řádkového CCD snímače. Snímek kapiláry je analyzován vyvinutými algoritmy. Na základě identifikace ostrých i neostrých rozhraní zón složek chemického vzorku v kapiláře je nastavováno vysoké napětí a proud v kapiláře, a tak řízen průběh separace. Ovládání a sledování hodnot vysokého napětí a proudu v kapiláře v reálném čase zamezuje znehodnocení separace vlivem přehřátí kapaliny v koloně. Systém umožňuje rozpoznat stav, kdy je separace ukončena a může se začít s dalším experimentem. Technické parametry systému jsou následující: akční zásahy pro vysokonapěťový zdroj jsou realizovány v periodě 1 s. Čas snímání jednoho obrazu kapiláry trvá průměrně 15 s. Minimálním rozlišení snímacího zařízení je 0,1 mm/bod při délce kapiláry 210 mm. Minimální šíře zóny složky vzorku je 5 bodů. Systém je schopen identifikovat množství látky do koncentrace 10-7 M.

Český abstrakt

Disertační práce se zabývá detekčním systémem pro elektromigrační metody analytické chemie. Jádrem detekčního systému je přehledový detektor, který sleduje průběh separace v celé koloně – kapiláře. Jako přehledového detektoru bylo využito barevného řádkového CCD snímače. Snímek kapiláry je analyzován vyvinutými algoritmy. Na základě identifikace ostrých i neostrých rozhraní zón složek chemického vzorku v kapiláře je nastavováno vysoké napětí a proud v kapiláře, a tak řízen průběh separace. Ovládání a sledování hodnot vysokého napětí a proudu v kapiláře v reálném čase zamezuje znehodnocení separace vlivem přehřátí kapaliny v koloně. Systém umožňuje rozpoznat stav, kdy je separace ukončena a může se začít s dalším experimentem. Technické parametry systému jsou následující: akční zásahy pro vysokonapěťový zdroj jsou realizovány v periodě 1 s. Čas snímání jednoho obrazu kapiláry trvá průměrně 15 s. Minimálním rozlišení snímacího zařízení je 0,1 mm/bod při délce kapiláry 210 mm. Minimální šíře zóny složky vzorku je 5 bodů. Systém je schopen identifikovat množství látky do koncentrace 10-7 M.

Klíčová slova

skener, strojové vidění, TWAIN, zpracování obrazu, LabVIEW

Vydáno

26.05.2004

Nakladatel

Vzsoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

25

Strany počet

25

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT60003,
 author="Radek {Štohl}",
 title="DETEKČNÍ SYSTÉM PRO ELEKTROSEPARAČNÍ METODY ANALÝZY CHEMICKÝCH LÁTEK",
 annote="Disertační práce se zabývá detekčním systémem pro elektromigrační
metody analytické chemie. Jádrem detekčního systému je přehledový detektor,
který sleduje průběh separace v celé koloně – kapiláře. Jako přehledového
detektoru bylo využito barevného řádkového CCD snímače. Snímek kapiláry je
analyzován vyvinutými algoritmy. Na základě identifikace ostrých i neostrých
rozhraní zón složek chemického vzorku v kapiláře je nastavováno vysoké
napětí a proud v kapiláře, a tak řízen průběh separace. Ovládání a sledování
hodnot vysokého napětí a proudu v kapiláře v reálném čase zamezuje
znehodnocení separace vlivem přehřátí kapaliny v koloně. Systém umožňuje
rozpoznat stav, kdy je separace ukončena a může se začít s dalším
experimentem. Technické parametry systému jsou následující: akční zásahy
pro vysokonapěťový zdroj jsou realizovány v periodě 1 s. Čas snímání jednoho
obrazu kapiláry trvá průměrně 15 s. Minimálním rozlišení snímacího zařízení je
0,1 mm/bod při délce kapiláry 210 mm. Minimální šíře zóny složky vzorku je 5
bodů. Systém je schopen identifikovat množství látky do koncentrace 10-7 M.",
 address="Vzsoké učení technické v Brně",
 chapter="60003",
 institution="Vzsoké učení technické v Brně",
 year="2004",
 month="may",
 pages="1",
 publisher="Vzsoké učení technické v Brně",
 type="abstract"
}