Detail oboru

Výrobní systémy

FSIZkratka: M-VSYAk. rok: 2011/2012

Program: Výrobní systémy

Délka studia:

Akreditace od: Akreditace do: 30.4.2015

Profil

Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a německým Institutem výrobních strojů a výrobních systémů (IWP) na TU Chemnitz. (Podrobnosti lze získat na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky)
Obor zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Cílem je studenty kvalifikačně připravit na vývoj, konstrukci, řízení a diagnostiku výrobních strojů a průmyslových robotů za použití nejmodernějších metod používajících se v dané oblasti. Dále na návrh, instalaci a provoz nejrůznějších robotizovaných pracovišť a výrobních systémů. Koncepce studijního programu umožňuje absolventům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v mezinárodních vývojových, projekčních a konstrukčních týmech.

Vstupní požadavky

Předpokladem pro imatrikulaci je řádně ukončené studium v bakalářském programu B2341-3 Strojírenství, a to buď oboru obecného typu B2339 Strojní inženýrství, nebo následujících oborů profesního typu: B2324 Stavba strojů a zařízení nebo B2307 Strojírenská technologie. Absolventi jiných bakalářských programů/oborů budou přijati ke studiu po úspěšném složení přijímací zkoušky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GDVDynamika výrobních strojůcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GM0Metodika konstruovánícs3PovinnýzkP - 26ano
N3Němčina 3de4Povinnýzá,zkCj - 26ano
G1SStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkP - 52ano
GZSZáklady stavby výrobních strojůcs6Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 26ano
GA0Analýza příčin poruchcs4Povinně volitelnýzkP - 261ne
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs4Povinně volitelnýklCPP - 521ano
GPRPlánování a řízení výrobycs (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
GRIŘízení jakostics (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 131ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8A4YAutomatisierung von Maschinende4PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
8AQ9Baugruppen umformender Werkzeugmaschinende3PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
8BCGDeutsch für tschechische Studierende B2de6PovinnýzkCj - 78ano
8BCKMPA Projekt de5PovinnýC2b - 65ano
8BCLRechtliche Grundlagen der Ingenieurstätigkeitde2PovinnýzkP - 13ano
8AL6Verzahntechnikde3PovinnýzkP - 13 / C1 - 13ano
8BCMVirtual Reality-Technnologien im Maschinenbaude4PovinnýzkP - 26 / C1 - 13ano
8AJ3Werkzeugmaschinen - Mechatronikde3PovinnýzkP - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 13ano
GMPModulový projektcs5PovinnýklC1 - 52ano
GPIPočítačová podpora výrobních systémů I (CAD/CAM)cs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
GPNProjektový managementcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
GPZPrůmyslové roboty a manipulátory Ics3PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
GCKČeská kultura, jazyk a průmyslcs6Povinně volitelnýklC1 - 521ne
GNSNěmčina ve strojírenstvíde6Povinně volitelnýzá,zkCj - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZPDiplomový projekt (M-VSR, M-VSY)cs (en)20PovinnýklVD - 156ano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY)cs10PovinnýklC1 - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
1 2 GA0, GMK, GPR, GRI
1 1 GCK, GNS