Detail předmětu

Projektový management

FSI-GPNAk. rok: 2011/2012

Předmět základy projektmanagementu vychází ze základních znalostí ekonomiky řízení podniku a na příkladech z průmyslové praxe seznamuje studenty s aktuálními metodami řízení projektu.

Výsledky učení předmětu

Student/ka je po absolvování předmětu schopný/á systematicky používat metody projektmanagementu tak, aby projekty byly dokončené v plánovaném čase s plánovanými výstupy a náklady.

Prerekvizity

U studentů se předpokládá základní znalost ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Sterrer, C., Winkler G.: Let your projects fly. Goldegg Verlag, 2006, ISBN 10 3- 901880-67-4
Patzak, G.; Rattay, G.: Projektmanagement, Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen, LINDE international,Wien 2004, ISBN 3-7143-0003-1
Adamec, F. MS Project - řízení projektů Grada, Praha 1997
Dröschel W.; Wiemers M. (2000): Das V-Modell 97, Oldenbourg Verlag München Wien
Dolanský, Měkota, Němec Projektový management Grada, Praha 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsané v článku 7 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení a uznání vypracovaných elaborátů.
Zkouška :
Je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a jeho schopnost jejich praktického použití.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zprostředkování zkušeností s aktuální praxí Projektmanagementu komplexních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-MŘJ , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor M-MŘJ , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program M2V-N magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projektový management, vymezení a kontext projektu
2. Plánování projektu, zadání projektového úkolu
3. Analýza projektového prostředí
4. Plán výsledků projektu
5. Postupový model
6. Plán projektových milníků, plán zdrojů, plán nákladů
7. Analýza rizik v projektu
8. Základní typy analýz projektu
9. Dokumentace projektu
10. Kontrolní a řídící procesy v projektu
11. Proces zadání projektu (od myšlenky k zadání)
12. Proces startu projektu (od zadání k projektové příručce)
13. Proces ukončení projektu

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Případová studie I
2. Případová studie I
3. Případová studie I
4. Případová studie I
5. Případová studie II
6. Případová studie II
7. Případová studie II
8. Případová studie II
9. Případová studie III
10. Případová studie III
11. Případová studie III
12. Případová studie III
13. Odevzdání semestrálních prací, zápočet